Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Enterální výživa

Společnost Nestlé Health Science se zaměřuje na vývoj nutričních terapií, které mění přístup v péči o zdraví. Cílem naší divize je podpořit roli nutriční terapie v péči o zdraví lidí, pomoci jim s jejich obtížemi a zapojit se i do oblasti prevence tak, aby se zpomalil a snížil růst výskytu chronických onemocnění.