Sort by
Sort by

Toto přesvědčení posilujeme úsilím využít naší velikosti, zdrojů a expertízy, abychom přispěli ke zdravější a udržitelnější budoucnosti nás všech.

Náš přístup k udržitelnosti je definován závazky směřujícím k nulovým čistým emisím, dodavatelskému řetězci bez odlesňování a k rozšiřování regenerativního zemědělství. Zároveň jsme se zavázali zlepšovat hospodaření s vodou, které jde ruku v ruce s ochranou vodních zdrojů, vyvíjet obaly se snadnější možností recyklace, zajišťovat cirkularitu, vytvářet příležitosti pro mladé lidi či budovat pestré a inkluzivní týmy našich zaměstnanců.

Zpět na začátek