Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podělte se s námi o své obavy

Zásady podnikání společnosti Nestlé odrážejí náš závazek dodržovat platné zákony a nařízení i vlastní pravidla a závazky. Na tomto základu stavíme náš byznys. Skutky platí více než slova. Proto neváháme na základě našich principů jednat. Jen tak zajistíme, aby byla naše společnost řízena v souladu s tím, k čemu jsme se zavázali. I vy nám můžete pomoci tohoto cíle dosáhnout.
Systém hlášení podezření z porušení závazků „Tell us“ poskytuje všem externím subjektům speciální komunikační kanál pro hlášení podezření porušení Zásad podnikání společnosti Nestlé.

 

DŮLEŽITÉ: Podněty týkající se výrobků a služeb je třeba hlásit prostřednictvím kontaktního formuláře nebo prostřednictvím servisu pro spotřebitele.
 
Jak nahlásit podezření z porušení závazků?

Systém hlášení porušení závazků "Tell us", je vám neustále k dispozici (24/7, 365 dní v roce).

  1. Můžete použít webový formulář.
  2. V obou případech obdržíte unikátní číslo případu. Toto číslo si poznamenejte a dobře uschovejte.
  3. Toto číslo případu je vaším osobním přístupovým klíčem k vašemu hlášení v Systému hlášení porušení závazků. Umožní vám sledovat postup vašeho případu a poskytnout dodatečné informace. Při každém vstupu do systému budete požádání o zadání tohoto čísla.
  4. Všechny podněty bereme vážně a na základě každého hlášení podnikneme příslušnou akci. Budeme vás informovat o postupu vyřízení vašeho podnětu.
  5. Kdykoli můžete navštívit webovou stránku a sledovat vývoj vašeho případu prostřednictvím přiděleného čísla.
  6. Usilujeme o neustálé zlepšování Systému hlášení porušení závazků a vyhrazujeme si právo jej v budoucnosti upravovat.

Při zadávání podnětu je třeba zadat přístupový kód pro Českou republiku 15639, aby došlo ke správnému zařazení formuláře.