Sort by
Sort by

Zásady podnikání společnosti Nestlé odrážejí náš závazek dodržovat platné zákony a nařízení i vlastní pravidla a závazky. Na tomto základu stavíme náš byznys. Skutky platí více než slova. Proto neváháme na základě našich principů jednat. Jen tak zajistíme, aby byla naše společnost řízena v souladu s tím, k čemu jsme se zavázali. I vy nám můžete pomoci tohoto cíle dosáhnout.
Systém hlášení podezření z porušení závazků „SpeakUp“ poskytuje všem externím subjektům, zejména našim dodavatelům a obchodním partnerům, speciální komunikační kanál pro hlášení podezření porušení etických a jiných pravidel chování uvedených v Zásadách podnikání společnosti Nestlé.

 

DŮLEŽITÉ: Stížnosti na výrobky a služby, jako reklamace či podněty týkající se kvality, je třeba hlásit přímo servisu pro spotřebitele. Pokud nám chcete zaslat stížnost či pochvalu nebo jakýkoliv jiný dotaz týkající se našich výrobků a služeb, použijte prosím následovný kontaktní formulář na servis pro spotřebitele:

 
 

 
Jak nahlásit podezření z porušení závazků?

Systém hlášení porušení závazků "Speak Up" je vám neustále k dispozici.

  1. Můžete použít webový formulář.
  2. V obou případech obdržíte unikátní číslo případu. Toto číslo si poznamenejte a dobře uschovejte.
  3. Toto číslo případu je vaším osobním přístupovým klíčem k vašemu hlášení v Systému hlášení porušení závazků. Umožní vám sledovat postup vašeho případu a poskytnout dodatečné informace. Při každém vstupu do systému budete požádání o zadání tohoto čísla.
  4. Všechny podněty bereme vážně a na základě každého hlášení podnikneme příslušnou akci. Budeme vás informovat o postupu vyřízení vašeho podnětu.
  5. Kdykoli můžete navštívit webovou stránku a sledovat vývoj vašeho případu prostřednictvím přiděleného čísla.
  6. Usilujeme o neustálé zlepšování Systému hlášení porušení závazků a vyhrazujeme si právo jej v budoucnosti upravovat.

Při zadávání podnětu je třeba zadat přístupový kód pro Českou republiku 70796, aby došlo ke správnému zařazení formuláře.

Zpět na začátek