Sort by
Sort by

Na obalech výrobků se setkáváme s mnohými dalšími informacemi, které se týkají jak výrobků, tak materiálu, do kterého je produkt zabalený. Pro Vaši lepší orientaci i mezi těmito údaji přinášíme vysvětlení jednotlivých symbolů a pojmů.

Složení

Povinnost uvádět složení výrobku se týká pouze vícesložkových potravin (nikoliv jednosložkových jako je např. konzumní mléko bez přísad). Složení výrobku musí být uvedeno v sestupném pořadí podle množství jednotlivých složek. To znamená, že na začátku seznamu bude vždy surovina, které je ve výrobku nejvíce a naopak na konci bude ingredience, které je v produktu nejméně.

Alergeny

Součástí složení výrobku je i upozornění na možnou přítomnost alergenů. Alergeny nemusí být přirozenou součástí potraviny, ale může dojít k takzvané křížové kontaminaci, kdy se alergen do potraviny dostává například z produktu vyráběného na té samé výrobní lince. Existuje seznam potravinových alergenů, které jsou výrobci povinni na obalech potravin uvádět (např. obiloviny obsahující lepek, ryby, korýši, vejce, mléko, celer, arašídy a skořápkové plody atd.).

Přídatné látky (aditiva)

Potravinářské aditivní látky, potravinová aditiva, nebo také přídatné látky jsou sloučeniny, které se do potravin záměrně přidávají při výrobě, zpracování, skladování, nebo balení s cílem zvýšení kvality (prodloužení trvanlivosti, zlepšení vůně, chuti, barvy, textury, výživové hodnoty, technologických vlastností aj.) potravin. Mohou však být i přirozenou součástí potravin a nemusí mít žádnou výživovou hodnotu.

Druh a množství aditivních látek, které se smí v potravinách vyskytovat a podmínky jejich použití jsou stanovené příslušnými právními předpisy. Každá přídatná látka musí projít před svým použitím v potravině přísným hodnocením svojí bezpečnosti. V Evropské unii musí být všechna potravinářská aditiva před svým použitím v potravinách přezkoumána Evropským úřadem pro bezpečnost (EFSA). Schválení všech jednotlivých přídatných látek na seznam povolených se uskutečňuje na základě podrobných toxikologických testů, včetně prozkoumání rizika vzniku rakoviny. Přídatné látky by proto neměly představovat pro člověka významnou toxikologickou zátěž.

Současná česká a slovenská legislativa týkající se přídatných látek je plně harmonizovaná s příslušnými evropskými právními předpisy. Přítomnost přídatných látek musí být uvedená na obale dle příslušné kategorie přídatných látek a názvem nebo písmenem „ E“ s číselným kódem (kódem E systému Evropské unie).

Identifikační značení obalů

Identifikace značení materiálů ulehčuje sběrný systém využití odpadů z obalů (materiálová a organická recyklace, energetické využití)

Identifikační značení obalů
   

Zacházení s použitými obaly

Identifikační značení materiálů znázorňuje pokyn na vhodné zacházení s použitým obalem. Tato informace se může na obale uvádět i v textové formě.

Nakládání s použitými obaly
   

Zelený bod

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu touto značkou znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu. (Barva bodu je většinou zelená, ale povolené jsou i jiné barevné varianty.)

Zelený bod
   

Symbol „e“

Symbol „ e“ představuje záruku, že informace o hmotnosti daného produktu odpovídá evropským pravidlům na označení průměrné hmotnosti výrobku.

Symbol „e“
   

EAN kód

EAN kód je jednoduše číslo výrobku vytlačené ve formátu číslic a sérií tenkých a tlustých čar.Tyto čáry jsou čitelné pomocí snímacích zařízení v obchodech, které z tohoto typu kódu vyčtou vloženou informaci o výrobku (cena, trvanlivost, atd.)

EAN kód

 

 

Zpět na začátek