Sort by
Sort by

Jako potravinářská firma se v našich CSR aktivitách zaměřujeme na přístup k jídlu pro všechny a zabraňujeme plýtvání jídlem. Právě proto pravidelně darujeme přebytky do potravinových bank. V roce 2022 jsme do nich darovali 49 tun potravin a dalších téměř 80 tun potravin jsme darovali na pomoc Ukrajině.

Kromě přebytků darujeme i standardní zboží několika českým a slovenským nemocnicím, Slovenské charitě a dalším dobročinným organizacím.

Intenzivně se snažíme minimalizovat rozdávání sladkých výrobků dětem. Pokud tak učiníme, je to jen výjimkou jako odměna za jejich velké sportovní úsilí a úspěchy.

Zpět na začátek