Enterálna výživa

Spoločnosť Nestlé Health Science sa zameriava na vývoj nutričných terapií, ktoré menia prístup v starostlivosti o zdravie. Cieľom našej divízie je podporiť rolu nutričnej terapie v starostlivosti o zdravie ľudí, pomôcť im s ich ťažkosťami zapojiť sa aj do oblasti prevencie v zmysle spomalenia a zníženia rastu výskytu chronických ochorení.