Sort by
Sort by

Klíčem k dobrému jídlu je kvalita surovin, půdy a ekosystémů, ve kterých jsou pěstovány.

Náš přístup k udržitelnému získávání surovin si klade za cíl pomoci vytvořit základy pro rozvoj regenerativních potravinových systémů. Věříme, že můžeme pomoci transformovat zemědělské produkční postupy takovým způsobem, který bude mít pozitivní vliv na člověka, přírodu i klima.

Regenerativní zemědělství

Plán cesty k nulovým emisím ukazuje, že téměř dvě třetiny našich emisí skleníkových plynů pochází ze zemědělství. Z toho důvodu je nezbytné se těmito emisemi zabývat.

Velice důležitým krokem, který podnikáme, je transformace zemědělství v regenerativní způsob hospodaření s půdou – iniciativy s neuvěřitelným potenciálem pro pomoc při řešení klimatické krize a ochranu, zachování a obnovy přírodních zdrojů.

Co je regenerativní zemědělství?

Regenerativní zemědělství je přístup, který si klade za cíl zlepšit zdraví a úrodnost půdy, stejně jako ochranu vodních zdrojů a biodiverzity. Zdravější půdy jsou schopny zachytit vyšší množství uhlíku z atmosféry, jsou odolnější vůči dopadům klimatické změny, mají lepší schopnost zadržovat vodu a mohou zvýšit produktivitu zemědělství, což napomáhá zvyšovat zisky a také zlepšovat bezpečnost potravin.

Hlavní pilíře regenerativního zemědělství

Snažíme se o ochranu a zvyšování biodiverzity nad i pod zemí. Růst rostlin může být podpořen větším množstvím diverzifikovaných plodin, mezi nimiž jsou vysazovány krycí plodiny či meziplodiny za současné podpory lepšího života hmyzu, půdních organismů, ptactva i dalších zvířat.

suroviny květiny

Zpět na začátek