Sort by
Sort by

V nečekaných krizích se v Nestlé vždy spojíme a uspořádáme zaměstnaneckou sbírku pomoci. Ve většině případů Nestlé vybranou částku zdvojnásobuje.

Požár v NP České Švýcarsko

V roce 2022 jsme vybírali peníze na obnovu po požáru v Národním parku České Švýcarsko. Požár postupně zachvátil 1000 hektarů unikátní přírody a my jsme mezi zaměstnanci vybrali 42 240 korun. Po navýšení částky ze strany Nestlé jsme tak Národnímu parku odeslali téměř 85 000 korun.

Vzájemně si pomáháme i mezi kolegy

Jako jednu z posledních sbírek jsme uspořádali tu na pomoc slovenskému kolegovi, který bojuje se závažnými zdravotními potížemi. Kolega musel na sérii operací, která mu znemožnila návrat do práce po dobu dlouhých měsíců. Jeho situace je dlouhodobě o to tíživější, že je primárním živitelem rodiny se třemi dětmi. Syn trpí těžkým zdravotním postižením a dcera se zotavuje po těžké chorobě. V Česku i na Slovensku sbírka vzbudila velkou vlnu solidarity.

Klub svobodných matek

Pro samoživitele na Vánoce realizujeme strom splněných přání, aby mohli i tito rodiče darovat svým dětem vysněný dárek. Prostřednictvím Klubu svobodných matek se v roce 2022 podařilo rozdat téměř 500 dárků do rodin v tísni. Kromě dárků od našich zaměstnanců se Nestlé zapojilo vánočním darem potravin pro samoživitele.

Válka v Ukrajině

Odsuzujeme válku a stojíme rozhodně na straně Ukrajiny a našich 5500 tamních zaměstnanců. K dnešnímu dni Nestlé poskytlo přes 366 milionů korun pomoci ve formě výrobků a finančních příspěvků humanitárním organizacím v Ukrajině a na pomoc uprchlíkům v sousedních zemích. Nestlé je jednou z velmi mála mezinárodních společností, které se rozhodly pro nové investice v Ukrajině od invaze Ruska v únoru 2022. V prosinci jsme oznámili investici ve výši 975 milionů korun do nového výrobního závodu ve Volyňské oblasti na západě Ukrajiny. Věříme v budoucnost Ukrajiny a potenciál zemědělsko-potravinářského sektoru této země.

Do budoucna zůstává naší prioritou v Ukrajině zajistit bezpečnost našich zaměstnanců a jejich rodin. V rámci našeho závazku sloužit místnímu ukrajinskému obyvatelstvu budeme i nadále působit na ukrajinském území všude tam, kde je to bezpečné. Kromě toho budeme po celý letošní rok pokračovat v poskytování potravinových darů obyvatelům Ukrajiny a v pomoci lidem, kteří uprchli v důsledku války do sousedních zemí.

Zpět na začátek