Sort by
Sort by

Řešení uhlíkové stopy korporátních webových stránek Nestlé

Změna klimatu je jednou z největších společenských výzev. Je to také jedno z největších rizik pro budoucnost našeho podnikání a my se snažíme o dosažení nulových čistých emisí v našem podnikání a dodavatelských řetězcích.

Proč nám záleží na zvýšení efektivity digitálního ekosystému Nestlé

K provozování webových stránek používá Nestlé servery, které ke svému chodu, pro to, aby s uživateli sdílely texty, obrázky a videa, potřebují energii. Energie je také zapotřebí k prohlížení a stahování obsahu.

Používání zařízení k přístupu na internet je natolik běžnou činností, že mnozí z nás nepřemýšlejí o tom, že při tom vznikají emise skleníkových plynů. Změny u více než 70 korporátních webových stránek, které provedeme za účelem zlepšení energetické náročnosti, mohou pomoci snížit emise.

Jaká vylepšení zavádíme na firemních webových stránkách Nestlé?

Od roku 2021 pracujeme na tom, aby veškerá vylepšení korporátních webových stránek Nestlé využívala principy, které zohledňují jejich environmentální dopad. To zahrnuje např:

Zlepšení výkonu

Abychom zvýšili výkon našich webových stránek, zavádíme účinné strategie ukládání do mezipaměti a zlepšujeme rychlost stránek. To znamená, že zmenšujeme velikost našich obrázků a souborů PDF, čímž zkracujeme dobu načítání stránek a snižujeme spotřebu energie. Zároveň však musíme zajistit, aby veškeré obrázky a videa použité na našich stránkách korespondovaly se sdělením na stránce a sloužily svému účelu. Chceme uživatelům poskytnout rychlejší a plynulejší prohlížení stránek a optimalizovat přitom spotřebu energie.

Struktura a cesta uživatele

Pravidelně přepracováváme různé sekce korporátních webových stránek Nestlé, abychom vytvořili intuitivnější a efektivnější uživatelskou cestu. Zjednodušujeme navigaci, vytváříme lepší prolinkování, vylepšujeme funkce interního vyhledávání a zdokonalujeme filtry. Všechna tato opatření pomáhají našemu publiku rychle najít informace, které hledá, a tím zkracují čas strávený na stránkách a v konečném důsledku snižují spotřebu energie.

Optimalizace obsahu

Pravidelně přezkoumáváme data našich webových stránek, abychom zjistili, jak dále vylepšovat náš obsah. Například přidáním relevantních klíčových slov, která naši uživatelé hledají, lze obsah snadněji najít ve vyhledávači. Pokud uživatelé stráví vyhledáváním méně času, spotřebují méně energie.

Tmavý režim

Tmavý režim poskytuje uživatelům možnost volby mezi světlým a tmavým módem. Použití "tmavého" režimu umožňuje uživatelům snížit spotřebu energie na zařízeních s obrazovkami OLED nebo AMOLED. Tmavý režim je také přehlednější a mnoha uživatelům nabízí lepší zážitek z prohlížení webu.

Měření

Pracujeme na modelu měření, který umožní co nejpřesněji odhadnout naši uhlíkovou stopu v celém digitálním ekosystému Nestlé. Vyvíjíme podrobný model, který zahrnuje různé aspekty, včetně hostingu, designu a vývoje. Chceme si vytvořit komplexní představu o našem dopadu a o tom, jak nám různé výše uvedené činnosti mohou pomoci jej řešit.

Ovlivní to způsob, jakým uživatelé používají naše webové stránky?

Změny, které zavádíme s cílem snížit naši digitální uhlíkovou stopu, budou mít pozitivní dopad na SEO, dostupnost a zefektivnění uživatelské cesty, takže celkově by měly zlepšit jak uživatelský zážitek, tak spotřebu energie.

Zpět na začátek