Sort by
Sort by

Obaly pomáhají chránit potraviny a nápoje, zajišťují zachování kvality produktů a také jejich bezpečnost. Vedle toho jsou nositelem informací o nutričních hodnotách a předcházejí potravinovému odpadu.

Všechny tyto požadavky by však neměly být zohledňovány na úkor planety. To je také důvod, proč neustále vyvíjíme lepší obaly a zavázali jsme se ke snižování odpadu z obalů.

Naše vize je ambiciózní: svět, v němž žádný Nestlé obal, včetně plastových, nebude končit na skládce nebo jako odpadek v přírodě.

Podporujeme vytváření cirkulární ekonomiky prostřednictvím naší práce na lepších obalech, snižováním množství obalů a podpoře systémů pro sběr, třídění a recyklaci obalů (EPR). To také zahrnuje snižování využití virgin plastů, tedy plastů, které nebyly použity nebo zpracovány jinak než pro jejich původní potřebu. Ačkoli EPR systém není v našich rukou, prostřednictvím partnerství tyto systémy podporujeme a spolupracujeme na jejich zlepšování a rozvoji.

Cílíme na to, aby více než 95 % našich plastových materiálů bylo do roku 2025 navrženo k recyklaci. Naší ambicí je však dostat se na 100 % recyklovatelných nebo znovu použitelných obalů.

Obaly jsou nedílnou součástí v úsilí minimalizovat globální problém ohledně plýtvání jídla. Zlepšujeme naše vlastní operační modely, spolupracujeme s partnery a vzděláváme spotřebitele, abychom zajistili, že se co nejvíce jídla dostane z pole na stůl.

Naše strategie pro udržitelné obaly má pět pilířů

Naše obalová strategie je založena na vědeckých poznatcích a těží z práce Nestlé Instute of Packaging Science, který je v potravinářském průmyslu jediným výzkumným institutem svého druhu. Založen byl v roce 2019 a čítá 50 expertů, již vyvíjejí obaly nové generace.

Naše strategie je ukotvena v pěti pilířích:

 • Snižování spotřeby plastového obalového materiálu
  Chceme využívat méně obalového materiálu vč. virgin plastu, využití virgin plastu plánujeme snížit do roku 2025 o 1/3.
  Snižování spotřeby plastového obalového materiálu
 • Rozšíření opakovaně použitelných a znovuplnitelných systémů
  Abychom eliminovali spotřebu jednorázových obalů, pracujeme na odstranění nerecyklovatelných plastů a investujeme do inovativních alternativních systémů.
  Rozšíření opakovaně použitelných a znovuplnitelných systémů
 • Vývoj lepších obalových materiálů
  Na vývoji nových obalových materiálů a řešení spolupracujeme s průmyslovými partnery.
  Vývoj lepších obalových materiálů
 • Podporujeme infrastrukturu zajišťující snazší recyklaci
  Pracujeme na tom, abychom v rámci našeho globálního podnikání pomohli zastavit únik plastů do přírody.
  Podporujeme infrastrukturu zajišťující snazší recyklaci
 • Formování nového chování
  Řešení problému plastového odpadu vyžaduje zásadní změnu chování nás všech, tedy včetně Nestlé, maloobchodních partnerů, dodavatelů a spotřebitelů.
  Formování nového chování

EPR systém v České republice a Nestlé

Až 70 % obyvatel ČR aktivně třídí odpad. To je zajištěno vysokou dostupností barevných nádob na jejich třídění, díky níž jsme jednou z předních evropských zemí v kvalitě sběrné sítě. Za rok 2021 bylo ušetřeno celkem 23,9 milionů GJ energie, tedy množství spotřebované všemi domácnostmi jednoho kraje.

Díky spolupráci Nestlé ČR a neziskového systému EKO-KOM se tříděním a recyklací vlastních obalů omezilo 13 474 tis. tun CO2ekv. Toto množství odpovídá emisím vyprodukovaným 6 334 vozy střední třídy za celý rok. Náš podíl uspořené energie činí 325 710 GJ, což představuje 633 dnů spotřeby elektrické energie v rámci veřejného osvětlení v Praze. Naše společnost finančně pokrývá náklady spojené s manipulací a provozem 9 903 sběrných popelnic.

Zpět na začátek