Sort by
Sort by

Diverzita a inkluze

Respect

Nedílná součást naší kultury

Diverzita a inkluze jsou naší každodenní realitou. Respektujeme a podporujeme jedinečnost a potenciál bez ohledu na vaši rasu, pohlaví, kulturu, sexuální orientaci nebo specifické potřeby.

Diverzita v každodenním životě

Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím naší kultury, naší práce ve společnosti a inovací.

Kultura

Video

Budujeme inkluzivní kulturu využívající rozdílů našich zaměstnanců

Společnost

Video

Jsme inkluzivní ve způsobu našeho chování a jednání se společnostmi a zainteresovanými stranami

Inovace

Video

Při výrobě a distribuci našich produktů myslíme na potřeby různých spotřebitelů a zákazníků 

Přijímáme lidi, kteří respektují naše hodnoty, poskytujeme rovné příležitosti pro všechny a chráníme soukromí všech. Netolerujeme žádnou formu obtěžování nebo diskriminace. Naším cílem je vytvořit pracoviště, kde se každý bude cítit začleněn a nebude se bát ukázat své pravé já. Tento závazek začíná náborem a pokračuje až do konce pracovního vztahu. Každý z našich trhů má akční plán pro diverzitu a inkluzi, jehož cílem je poskytnout všem rovné příležitosti zapojovat se, růst a cítit se ceněn.

Aktivity po celém světě

Globálně je pozornost Nestlé soustředěna do čtyř oblastí zájmu diverzity a inkluze: genderová rovnováha, lidé se zdravotním postižením, komunita LGBT+ a rasa a etnický původ.

Genderová rovnováha

Jsme členy OSN Global Compact od roku 2001. Prostřednictvím našeho plánu akcelerace genderové rovnováhy usilujeme o to, aby se do roku 2022 zvýšil podíl žen v našich top 200 vedoucích pozicích na 30%.

Gender balance

Lidé se specifickými potřebami

Prostřednictvím členství v ILO Global Business and Disability Network podporujeme začlenění osob se specifickými potřebami do naší globální pracovní síly. V roce 2020 jsme podepsali závazek The Valuable 500 zařadit začlenění zdravotně postižených do naší hlavní agendy.

Woman in wheelchair

Rasa a etnický původ

Nestlé dlouhodobě pokročilo v rasové a etnické inkluzi. Dnes více než 85% top manažerských pozic v zemích, kde působíme, zastávají místní zaměstnanci, kteří skutečně reprezentují komunity, ve kterých působíme. Nestlé bylo jedním ze zakládajících členů iniciativy Partnerství pro rasovou spravedlnost v podnikání Světového ekonomického fóra.

Local employee
 • Podpora našich lidí
  Pracujeme na tom, abychom zajistili, že naši zaměstnanci budou angažovaní, spravedlivě odměněni a že jim budou poskytnuty znalosti a dovednosti k naplnění jejich potenciálu.
  Trainee
 • Zaměstnanost a diverzita
  Nestlé podporuje rozmanitost zaměstnání, přičemž se snažíme vytvářet příležitosti s cílem posílit postavení lidí, zejména žen a mladých lidí.
  Working together
 • Posílení postavení žen
  Zavázali jsme se posílit genderovou rovnováhu v naší pracovní síle a posílit postavení žen v celém hodnotovém řetězci
  Woman scientist

Zpět na začátek