Sort by
Sort by

Toto presvedčenie posilňujeme úsilím využiť našu veľkosť, zdroje a expertízy, aby sme prispeli k zdravšej a udržateľnejšej budúcnosti nás všetkých.

Náš prístup k udržateľnosti je definovaný záväzkami smerujúcimi k nulovým čistým emisiám, dodávateľskému reťazcu bez odlesňovania ak rozširovaniu regeneratívneho poľnohospodárstva. Zároveň sme sa zaviazali zlepšovať hospodárenie s vodou, ktoré ide ruka v ruke s ochranou vodných zdrojov, vyvíjať obaly s jednoduchšou možnosťou recyklácie, zabezpečovať cirkularitu, vytvárať príležitosti pre mladých ľudí či budovať pestré a inkluzívne tímy našich zamestnancov.

Späť na začiatok