Sort by
Sort by

Obaly pomáhajú chrániť potraviny a nápoje, zaisťujú zachovanie kvality produktov a tiež ich bezpečnosť. Okrem toho sú nositeľom informácií o nutričných hodnotách a predchádzajú potravinovému odpadu.

Všetky tieto požiadavky by však nemali byť zohľadňované na úkor planéty. To je tiež dôvod, prečo neustále vyvíjame lepšie obaly a zaviazali sme sa k znižovaniu odpadu z obalov.

Naša vízia je ambiciózna: svet, v ktorom žiadny Nestlé obal, vrátane plastových, nebude končiť na skládke alebo ako odpad v prírode.

Podporujeme vytváranie cirkulárnej ekonomiky prostredníctvom našej práce na lepších obaloch, znižovaním množstva obalov a podpore systémov na zber, triedenie a recykláciu obalov (EPR). To tiež zahŕňa znižovanie využitia virgin plastov, teda plastov, ktoré neboli použité alebo spracované inak ako na ich pôvodnú potrebu. Hoci EPR systém nie je v našich rukách, prostredníctvom partnerstva tieto systémy podporujeme a spolupracujeme na ich zlepšovaní a rozvoji.

Cielime na to, aby viac ako 95 % našich plastových materiálov bolo do roku 2025 navrhnutých na recykláciu. Našou ambíciou je však dostať sa na 100% recyklovateľných alebo znovu použiteľných obalov.

Obaly sú neoddeliteľnou súčasťou v úsilí minimalizovať globálny problém ohľadom plytvania jedla. Zlepšujeme naše vlastné operačné modely, spolupracujeme s partnermi a vzdelávame spotrebiteľov, aby sme zaistili, že sa čo najviac jedla dostane z poľa na stôl.

Naša stratégia pre udržateľné obaly má päť pilierov

Naša obalová stratégia je založená na vedeckých poznatkoch a ťaží z práce Nestlé Instute of Packaging Science, ktorý je v potravinárskom priemysle jediným výskumným inštitútom svojho druhu. Založený bol v roku 2019 a má 50 expertov, ktorí už vyvíjajú obaly novej generácie.

Naša stratégia je ukotvená v piatich pilieroch:

 • Znižovanie spotreby plastového obalového materiálu
  Chceme využívať menej obalového materiálu vr. virgin plastu, využitie virgin plastu plánujeme znížiť do roku 2025 o 1/3.
  Znižovanie spotreby plastového obalového materiálu
 • Rozšírenie opakovane použiteľných a znovu-plniteľných systémov
  Aby sme eliminovali spotrebu jednorazových obalov, pracujeme na odstránení nerecyklovateľných plastov a investujeme do inovatívnych alternatívnych systémov.
  Rozšírenie opakovane použiteľných a znovu-plniteľných systémov
 • Vývoj lepších obalových materiálov
  Na vývoji nových obalových materiálov a riešení spolupracujeme s priemyselnými partnermi.
  Vývoj lepších obalových materiálov
 • Podporujeme infraštruktúru zaisťujúcu jednoduchšiu recykláciu
  Pracujeme na tom, aby sme v rámci nášho globálneho podnikania pomohli zastaviť únik plastov do prírody.
  Podporujeme infraštruktúru zaisťujúcu jednoduchšiu recykláciu
 • Formovanie nového správania
  Riešenie problému plastového odpadu vyžaduje zásadnú zmenu správania nás všetkých, teda vrátane Nestlé, maloobchodných partnerov, dodávateľov a spotrebiteľov.
  Formovanie nového správania

EPR systém v Českej republike a Nestlé

Až 70 % obyvateľov ČR aktívne triedi odpad. To je zaistené vysokou dostupnosťou farebných nádob na ich triedenie, vďaka ktorej sme jednou z popredných európskych krajín v kvalite zbernej siete. Za rok 2021 bolo ušetrených celkom 23,9 miliónov GJ energie, teda množstvo spotrebované všetkými domácnosťami jedného kraja.

Vďaka spolupráci Nestlé ČR a neziskového systému EKO-KOM sa triedením a recykláciou vlastných obalov obmedzilo 13 474 tis. ton CO2ekv. Toto množstvo zodpovedá emisiám vyprodukovaným 6 334 vozidlami strednej triedy za celý rok. Náš podiel ušetrenej energie činí 325 710 GJ, čo predstavuje 633 dní spotreby elektrickej energie v rámci verejného osvetlenia v Prahe. Naša spoločnosť finančne pokrýva náklady spojené s manipuláciou a prevádzkou 9 903 zberných nádob.

Späť na začiatok