Sort by
Sort by

Na obaloch výrobkov sa stretávame s mnohými informáciami, ktoré sa týkajú nielen samotných produktov, ale aj materiálu, do ktorého sú zabalené. Pre vašu lepšiu orientáciu v týchto údajoch prinášame vysvetlenie jednotlivých symbolov a pojmov.

Zloženie

Povinnosť uvádzať zloženie výrobku sa vzťahuje iba na viaczložkové potraviny (nie jednozložkové, ako je napríklad konzumné mlieko bez prísad). Zloženie výrobku musí byť uvedené v zostupnom poradí podľa množstva jednotlivých zložiek. To znamená, že na začiatku zoznamu bude vždy surovina, ktorej je vo výrobku najviac, a naopak, na konci budú ingrediencie, ktorých je v produkte najmenej.

Alergény

Súčasťou zloženia výrobku je aj upozornenie na možnú prítomnosť alergénov. Alergény nemusia byť prirodzenou súčasťou potraviny, ale môže dôjsť k takzvanej krížovej kontaminácii, keď sa alergén do potraviny dostáva napríklad z produktu vyrábaného na tej istej výrobnej linke. Existuje zoznam potravinových alergénov, ktoré sú výrobcovia povinní na obaloch potravín uvádzať (napríklad obilniny obsahujúce lepok, ryby, kôrovce, vajcia, mlieko, zeler, arašidy a škrupinové plody atď.).

Prídavné látky (aditíva)

Potravinárske aditívne látky, potravinové aditíva alebo tiež prídavné látky sú zlúčeniny, ktoré sa do potravín zámerne pridávajú pri výrobe, spracovaní, skladovaní alebo balení s cieľom zvýšenia ich kvality (predĺženie trvanlivosti, zlepšenie vône, chuti, farby, textúry, výživovej hodnoty, technologických vlastností a pod.). Môžu však byť aj prirodzenou súčasťou potravín a nemusia mať žiadnu výživovú hodnotu.

Druh a množstvo aditívnych látok, ktoré sa smú v potravinách vyskytovať, a podmienky ich použitia sú stanovené príslušnými právnymi predpismi. Každá prídavná látka musí pred svojím použitím v potravine prejsť prísnym hodnotením bezpečnosti. V Európskej únii musia byť všetky potravinárske aditíva pred použitím v potravinách preskúmané Európskym úradom pre bezpečnosť (EFSA). Schválenie jednotlivých aditív na zoznam povolených látok sa uskutočňuje na základe podrobných toxikologických testov vrátane preskúmania rizika vzniku rakoviny. Prídavné látky by preto nemali predstavovať pre človeka významnú toxikologickú záťaž.

Aktuálna česká a slovenská legislatíva týkajúca sa prídavných látok je plne harmonizovaná s európskymi právnymi predpismi. Prítomnosť prídavných látok musí byť uvedená na obale podľa príslušnej kategórie názvom alebo písmenom „E“ s číselným kódom (kódom E systému Európskej únie).

Identifikačné značenie obalov

Identifikácia značenia materiálov uľahčuje zberný systém zhodnocovania odpadov z obalov (materiálová a organická recyklácia, energetické využitie).

Identifikační značení obalů
   

Zaobchádzanie s použitými obalmi

Identifikačné značenie materiálov znázorňuje pokyn na vhodné zaobchádzanie s použitým obalom. Táto informácia sa môže na obale uvádzať aj v textovej forme.

Nakládání s použitými obaly
   

Zelený bod

Značka Zelený bod je ochrannou známkou. Označenie obalu touto značkou znamená, že za tento obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zaisťujúcej spätný odber a zhodnocovanie obalového odpadu. (Farba bodu je väčšinou zelená, ale povolené sú aj iné farebné varianty.)

Zelený bod
   

Symbol „e“

Symbol „e“ predstavuje záruku, že informácia o hmotnosti daného produktu zodpovedá európskym pravidlám na označenie priemernej hmotnosti výrobku.

Symbol „e“
   

EAN kód

EAN kód je číslo výrobku vytlačené vo formáte číslic a sérií tenkých a hrubých čiar. Tieto čiary sú čitateľné pomocou snímacích zariadení v obchodoch, ktoré z tohto typu kódu vyčítajú vloženú informáciu o výrobku (cena, trvanlivosť atď.).

EAN kód

 

 

Späť na začiatok