Sort by
Sort by

Diverzita a inklúzia

Respect

Neoddeliteľná súčasť našej kultúry

Diverzita a inklúzia sú našou každodennou realitou. Rešpektujeme a podporujeme jedinečnosť a potenciál bez ohľadu na vašu rasu, pohlavie, kultúru, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné postihnutie.

Diverzita v každodenním živote

Podporujeme diverzitu a inklúziu prostredníctvom našej kultúry, našej práce v spoločnosti a inovácií.

Kultúra

Video

Budujeme inkluzívnu kultúru využívajúcu rozdiely našich zamestnancov

Spoločnosť

Video

Sme inkluzívni v spôsobe nášho správania a jednania so spoločnosťami a zainteresovanými stranami

Inovácie

Video

Pri výrobe a distribúcii našich produktov myslíme na potreby rôznych spotrebiteľov a zákazníkov

Prijímame ľudí, ktorí rešpektujú naše hodnoty, poskytujeme rovnaké príležitosti pre všetkých a chránime súkromie všetkých. Netolerujeme žiadnu formu obťažovania alebo diskriminácie. Našim cieľom je vytvoriť pracovisko, kde sa každý bude cítiť začlenený a nebude sa báť ukázať svoje pravé ja. Tento záväzok začína náborom a pokračuje až do konca pracovného vzťahu. Každý z našich trhov má akčný plán diverzity a inklúzie, ktorého cieľom je poskytnúť všetkým rovnaké príležitosti zapojiť sa, rásť a cítiť sa cenený.

Aktivity po celom svete

Globálne je pozornosť Nestlé sústredená do štyroch oblastí záujmu diverzity a inklúzie: genderová rovnováha, ľudia so zdravotným postihnutím, komunita LGBT+ a rasa a etnický pôvod.

Genderová rovnováha

Sme členmi OSN Global Compact od roku 2001. Prostredníctvom plánu akcelerácie genderovej rovnováhy sa usilujeme o to, aby sa do roku 2022 zvýšiť podiel žien v našich top 200 vedúcich pozíciách na 30%.

Gender balance

Ľudia s postihnutím

Prostredníctvom členstva v ILO Global Business and Disability Network podporujeme začlenenie osôb so zdravotným postihnutím do našej globálnej pracovnej sily. V roku 2020 sme podpísali závӓzok The Valuable 500 zaradiť začlenenie zdravotne postihnutých do našej hlavnej agendy.

Woman in wheelchair

Rasa a etnický pôvod

Nestlé dlhodobo pokročilo v rasovej a etnickej inklúzii. Dnes viac ako 85% top manažérskych pozícií v krajinách, kde pôsobíme, zastávajú miestni zamestnanci, ktorí skutočne reprezentujú komunity, v ktorých pôsobíme. Nestlé bolo jedným zo zakladajúcich členov iniciatívy Partnerstva pre rasovú spravodlivosť v podnikaní Svetového ekonomického fóra.

Local employee
  • Podpora našich ľudí
    Trainee
  • Zamestnanosť a diverzita
    Working together
  • Posilnenie postavenia žien
    Woman scientist

Späť na začiatok