Sort by
Sort by

Riešenie uhlíkovej stopy korporátnych webových stránok Nestlé

Zmena klímy je jednu z najväčších spoločenských výziev súčasnosti. Predstavuje taktiež jedno z najväčších rizík pre budúcnosť nášho podnikania. Z tohto dôvodu vyvíjame úsilie pre dosiahnutie nulových čistých emisií v našom podnikaní a súčasne v dodávateľských reťazcoch.

Prečo nám záleží na zvýšení efektivity digitálneho ekosystému Nestlé?

Nestlé používa na prevádzku webových stránok servery, ktoré na svoj chod, ako i na zdieľanie textov, obrázkov a videí s užívateľmi, potrebujú energiu. Energia je tiež potrebná na prezeranie a sťahovanie obsahu.

Používanie zariadení na prístup na internet je natoľko bežnou činnosťou, že mnohí z nás nepremýšľajú o tom, že pri tom vznikajú emisie skleníkových plynov. Zmeny na viac ako 70 korporátnych webových stránkach, ktoré uskutočňujeme s cieľom zlepšiť energetickú náročnosť, môžu pomôcť znížiť emisie.

Aké vylepšenia zavádzame na firemných webových stránkach Nestlé?

Od roku 2021 pracujeme na tom, aby všetky vylepšenia korporátnych webových stránok Nestlé využívali princípy, ktoré zohľadňujú ich environmentálny dopad. To zahŕňa napríklad:

Zlepšenie výkonu

S cieľom zvýšiť výkon našich webových stránok, zavádzame účinné stratégie ukladania do vyrovnávacej pamäte a zlepšujeme rýchlosť stránok. To znamená, že zmenšujeme veľkosť našich obrázkov a súborov PDF, čím skracujeme dobu načítania stránok a znižujeme spotrebu energie. Zároveň však musíme zabezpečiť, aby všetky obrázky a videá použité na našich stránkach korešpondovali s informáciami na stránke a slúžili svojmu účelu. Našim cieľom je poskytnúť používateľom rýchlejšie a plynulejšie prehliadanie stránok, a pritom súčasne optimalizovať spotrebu energie.

Štruktúra a cesta používateľa

Pravidelne prepracovávame rôzne sekcie korporátnych webových stránok Nestlé, aby sme vytvorili intuitívnejšiu a efektívnejšiu používateľskú cestu. Zjednodušujeme navigáciu, vytvárame lepšie prepojenia, vylepšujeme funkcie interného vyhľadávania a zdokonaľujeme filtre. Všetky tieto opatrenia pomáhajú našim používateľom rýchlo nájsť informácie, ktoré hľadajú, a tým skracujú čas strávený na stránkach a v konečnom dôsledku znižujú spotrebu energie.

Optimalizácia obsahu

Pravidelne skúmame údaje na našich webových stránkach, aby sme zistili, ako ďalej vylepšovať náš obsah. Napríklad pridaním relevantných kľúčových slov, ktoré naši používatelia zadávajú, bude možné ľahšie nájsť želaný obsah vo vyhľadávači. Ak používatelia strávia menej času vyhľadávaním, spotrebujú menej energie.

Tmavý režim

Tmavý režim poskytuje užívateľom možnosť voľby medzi svetlým a tmavým režimom. Použitie "tmavého" režimu umožňuje užívateľom znížiť spotrebu energie na zariadeniach s obrazovkami OLED alebo AMOLED. Tmavý režim je tiež prehľadnejší a mnohým užívateľom ponúka lepší zážitok z prehliadania webu.

Meranie

Pracujeme na modeli merania, ktorý umožní čo najpresnejšie odhadnúť našu uhlíkovú stopu v celom digitálnom ekosystéme Nestlé. Vyvíjame podrobný model, ktorý zahŕňa rôzne aspekty, vrátane hostingu, dizajnu a vývoja. Chceme si vytvoriť komplexnú predstavu o našom environmentálnom dopade a o tom, ako nám rôzne vyššie uvedené aktivity môžu pomôcť pri jeho znižovaní.

Ovplyvní to spôsob, akým používatelia používajú naše webové stránky?

Zmeny, ktoré zavádzame s cieľom znížiť našu digitálnu uhlíkovú stopu, budú mať pozitívny dopad na SEO, dostupnosť a zefektívnenie užívateľskej cesty. Celkovo by mali zlepšiť užívateľský zážitok, a súčasne i spotrebu energie.

Späť na začiatok