Sort by
Sort by

Ako potravinárska firma sa v našich CSR aktivitách zameriavame na prístup k jedlu pre všetkých a zabraňujeme plytvaniu jedlom. Práve preto pravidelne darujeme prebytky do potravinových bánk. V roku 2022 sme do nich darovali 49 ton potravín a ďalších takmer 80 ton potravín sme dali na pomoc Ukrajine.

Okrem prebytkov darujeme niekoľkým českým a slovenským nemocniciam, Slovenskej katolíckej charite a ďalším dobročinným organizáciám aj štandardný tovar.

Intenzívne sa snažíme minimalizovať rozdávanie sladkých výrobkov deťom. Ak tak robíme, tak len výnimočne v podobe odmeny za ich veľké športové úsilie a úspechy.

Späť na začiatok