Sort by
Sort by

Co dělá Nestlé ohledně změny klimatu?

Wind power

Snižujete emise skleníkových plynů?

Ano. V našich závodech jsme za posledních deset let na polovinu snížili emise skleníkových plynů na kilo vyrobeného produktu.

Zavázali jsme se snižovat emise skleníkových plynů souvisejících s  výrobou a distribucí potravin a nápojů, které vyrábíme, tím, že zvyšujeme efektivní využívání energie, využíváme čistá paliva a investujeme do obnovitelných zdrojů.

Jak jste na tom v porovnání s ostatními firmami?

Jsme jedním z lídrů v oblasti zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se jim. Naše postupy snižování skleníkových plynů a informování o těchto aktivitách, jsou řazeny k nejlepším v našem odvětví.

V roce 2013 a 2012 jsme dosáhli maximálního skóre v indexu CDP (Carbon Disclosure Project): Climate Disclosure Leadership Index a Climate Performance Leadership Index, jak je uvedeno ve zprávě z roku 2013 „Global 500 Climate Change Report“.

Indexy CDP měří úsilí snižovat uhlíkové emise 500 firem, které jsou zahrnuty v indexu FTSE Global Equity Index, a také transparentnost, s jakou o tom informují.

V roce 2013 jsme byli poprvé jedničkou mezi potravinářskými firmami v Dow-Jonesově indexu udržitelnosti a dosáhli jsme skóre 88%, což je dvojnásobkem průměru odvětví. Naše propracované politiky a transparentní informace z oblasti udržitelnosti životního prostředí – včetně aktivit směřujících k zmírnění klimatických změn – nám umožnily získat 97% za oblast životního prostředí v Dow-Jonesově indexu udržitelnosti, což je nejlepší výsledek v odvětví.

Hodnocení organizace Oxfam „Behind the Brands“, které posuzuje deset výrobců potravin a nápojů z hlediska jejich  pravidel a závazků zlepšit potravinovou bezpečnost a udržitelnost, řadí Nestlé na první místo v oblasti klimatické změny.

Co dělá Nestlé k zmírnění klimatických změn?

Zavázali jsme se, že naše výrobky nebudou spojeny s odlesňováním. Tento závazek se týká všech surovin a obalů.

Nejen, že snižujeme emise skleníkových plynů souvisejících s výrobou a distribucí naši výrobků, zavázali jsme se také k tomu, že budeme navrhovat naše výrobky tak, abychom i našim spotřebitelům pomáhali snižovat emise skleníkových plynů. Pracujeme také s farmáři, aby byli lépe připraveni na změny související se změnami klimatu.

Naše spolupráce s farmáři, kteří pěstují kávu a kakao a kterým pomáháme se adaptovat na změny v životním prostředí, byla uznána jako příklad pro ostatní v Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (United Nations’ Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).