Sort by
Sort by

Čo robí Nestlé ohľadne zmeny klímy?

Wind power

Znižujete emisie skleníkových plynov?

Áno. V našich závodoch sme za posledných desať rokov na polovicu znížili emisie skleníkových plynov na kilo vyrobeného produktu.

Zaviazali sme sa znižovať emisie skleníkových plynov súvisiacich s  výrobou a distribúciou potravín a nápojov, ktoré vyrábame, tým, že zvyšujeme efektívne využívanie energie, využívame čisté palivá a investujeme do obnoviteľných zdrojov.

Ako ste na tom v porovnaní s ostatnými firmami?

Sme jedným z lídrov v oblasti zmiernenia klimatických zmien a prispôsobenia sa im. Naše postupy znižovania skleníkových plynov a informovania o týchto aktivitách, sú radené k najlepším v našom odvetví.

V roku 2013 a 2012 sme dosiahli maximálneho skóre v indexe CDP (Carbon Disclosure Project): Climate Disclosure Leadership Index a Climate Performance Leadership Index, ako je uvedené v správe z roku 2013 „Global 500 Climate Change Report“.

Indexy CDP merajú úsilie znižovať uhlíkové emisie 500 firmám, ktoré sú zahrnuté v indexe FTSE Global Equity Index, a tiež transparentnosť, s akou o tom informujú.

V roku 2013 sme byli po prvý krát jednotkou medzi potravinárskymi firmami v Dow-Jonesově indexe udržateľnosti a dosiahli sme skóre 88%, čo je dvojnásobkom priemeru odvetvia. Naše prepracované politiky a transparentné informácie z oblasti udržateľnosti životného prostredia – vrátane aktivít smerujúcich k zmierneniu klimatických zmien – nám umožnili získať 97% za oblasť životného prostredia v Dow-Jonesově indexe udržateľnosti, čo je najlepší výsledok v odvetví.

Hodnotenie organizácie Oxfam „Behind the Brands“, ktoré posudzuje desať výrobcov potravín a nápojov z hľadiska ich  pravidiel a záväzkov zlepšiť potravinovú bezpečnosť a udržateľnosť, radí Nestlé na prvé miesto v oblasti klimatickej zmeny.

Čo robí Nestlé k zmierneniu klimatických zmien?

Zaviazali sme sa, že naše výrobky nebudú spojené s odlesňovaním. Tento záväzok sa týka všetkých surovín a obalov.

Nielenže znižujeme emisie skleníkových plynov súvisiacich s výrobou a distribúciou naši výrobkov, zaviazali sme sa tiež k tomu, že budeme navrhovať naše výrobky tak, aby sme i našim spotrebiteľom pomáhali znižovať emisie skleníkových plynov. Pracujeme tiež s farmármi, aby boli lepšie pripravení na zmeny súvisiace so zmenami klímy.

Naša spolupráca s farmármi, ktorí pestujú kávu a kakao a ktorým pomáhame sa adaptovať na zmeny v životnom prostredí, bola uznaná ako príklad pre ostatných v Rámcovej dohode OSN o zmene klímy (United Nations’ Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).

Späť na začiatok