Sort by
Sort by

Obaly

Jsou vaše obaly recyklovatelné?

Kdekoli to lze, používáme jedno-druhové obaly, jako je papírová lepenka (krabice cereálií), sklo (sklenice Nescafé), hliník nebo ocel (plechovky krmiva pro domácí mazlíčky) a plast (PET). Všechny tyto materiály jsou recyklovatelné.

Podporujeme také rozvoj systému sběru a třídění odpadu místní samosprávy. Jsme aktivními účastníky těchto systémů a jejich prostřednictvím zajišťujeme požadovanou míru recyklace obalových odpadů. Všude tam, kde je to vhodné, používáme na naše obaly recyklovaný papír, lepenku, plast, sklo nebo plech. V roce 2011 jsme díky programu optimalizace celosvětově snížili použitý obalový materiál o 39 000 tun. V České a Slovenské republice jsme pak v roce 2013 uspořili díky neustálé optimalizaci více než 50 tun obalového materiálu.

Proč je balení výrobku o mnoho větší, než skutečný výrobek? Určitě by se do balení vešlo více výrobku.

Obaly mají pro bezpečnost a trvanlivost potraviny zásadní důležitost.

Nestlé volí integrovaný přístup: snaží se o snižování hmotnosti obalů, zajišťuje recyklaci a využití obalů, vyvíjí obaly z obnovitelných zdrojů a podporuje rozvoj veřejných systémů využívání obalových odpadů. Systematicky používáme nového nástroje PIQET (z angl. "packaging impact quick evaluation tool"), který umožňuje rychlým způsobem vyhodnotit vliv obalu na životní prostředí. Umí posoudit až 8 ukazatelů (emise CO2, spotřebu vody a energie, množství odpadu, aj.) Může porovnat obal nového a starého výrobku, vyhodnotit ekologické aspekty změny obalu apod. PIQET je založen na LCA metodě (posuzování životního cyklu) a získané výsledky hrají důležitou roli při našem rozhodování o obalech*) Spolu s naší vlastní firemní politikou, zaměřenou na optimální využití obalového materiálu, si jsme vědomi i požadavků mezinárodních norem (CEN) na tzv. prevenci snižováním zdrojů. Požadavek na nejnižší možnou hmotnost a objem obalu současně musí respektovat určitá kritéria, jako je ochrana výrobku, způsob užití výrobku, logistika, proces výroby obalu, prezentace výrobku k prodeji, marketing, informace pro spotřebitele. Určitá kritéria proto ovlivňují, proč obal toho kterého výrobku je právě tak a tak velký, resp. má ten či onen tvar. S ohledem na stovky typů výrobků, které má Nestlé v nabídce, má obecná odpověď své limity a je proto potřebné posoudit konkrétní výrobek.