Sort by
Sort by

Obaly

Sú vaše obaly recyklovateľné?

Kdekoľvek to ide, používame jedno - druhové obaly, ako je papierová lepenka (škatuľa cereálií), sklo (poháre Nescafé), hliník alebo oceľ (plechovky krmiva pre domácich maznáčikov) a plast (PET). Všetky tieto materiály sú recyklovateľné.

Podporujeme tiež rozvoj systému zberu a triedenia odpadu miestnej samosprávy. Sme aktívnymi účastníkmi týchto systémov a ich prostredníctvom zaisťujeme požadovanú mieru recyklácie obalových odpadov. Všade tam, kde je to vhodné, používame na naše obaly recyklovaný papier, lepenku, plast, sklo alebo plech. V roku 2011jsme vďaka programu optimalizácie celosvetovo znížili použitý obalový materiál o 39 000 ton. V Slovenskej a Českej republike sme potom v roku 2013 usporili vďaka neustálej optimalizácii viac než 50 ton obalového materiálu.

Prečo je balenie výrobku omnoho väčší, než skutočný výrobok? Určite by sa do balenia vošlo viac výrobku.

Obaly majú pre bezpečnosť a trvanlivosť potraviny zásadnú dôležitosť. Nestlé volí integrovaný prístup: snaží sa o znižovanie hmotnosti obalov, zaisťuje recykláciu a využitie obalov, vyvíja obaly z obnoviteľných zdrojov a podporuje rozvoj verejných systémov využívania obalových odpadov. Systematicky používame nový nástroj PIQET (z angl. "packaging impact quick evaluation tool"), ktorý umožňuje rýchlym spôsobom vyhodnotiť vplyv obalu na životné prostredie. Vie posúdiť až 8 ukazovateľov (emisie CO2, spotrebu vody a energie, množstvo odpadu, aj.) Môže porovnať obal nového a starého výrobku, vyhodnotiť ekologické aspekty zmeny obalu apod. PIQET je založený na LCA metóde (posudzovania životného cyklu) a získané výsledky hrajú dôležitú úlohu pri našom rozhodovaní o obaloch*) Spolu s našou vlastnou firemnou politikou, zameranou na optimálne využitie obalového materiálu, sme si vedomí i požiadaviek medzinárodných noriem (CEN) na tzv. prevencii znižovaním zdrojov. Požiadavka na najnižšiu možnú hmotnosť a objem obalu súčasne musí rešpektovať určité kritéria, ako je ochrana výrobku, spôsob užitia výrobku, logistika, proces výroby obalu, prezentácia výrobku k predaju, marketing, informácie pre spotrebiteľa. Určité kritéria preto ovplyvňujú, prečo obal toho ktorého výrobku je práve tak a tak veľký, resp. má ten či onen tvar. S ohľadom na stovky typov výrobkov, ktoré má Nestlé v ponuke, má obecná odpoveď svoje limity a je preto potrebné posúdiť konkrétny výrobok.

Späť na začiatok