Sort by
Sort by

Jak zajišťujete, že jsou lidská práva respektována na všech vašich pobočkách a provozech?

Respektování lidských práv je jedním ze základních principů našeho podnikání v Nestlé. Plně podporujeme pravidla Organizace spojených národů ohledně podnikání a lidských práv (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights). Snažíme se také jít v respektování lidských práv příkladem, ať na úrovni globální, tak v jednotlivých zemích.

Všude tam, kde Nestlé působí, plně respektuje tamní zákony a nařízení. O pracovních podmínkách pravidelně diskutujeme s našimi místními odborovými organizacemi zřízenými v závodech (v závodě v Krupce, Sfinx v Holešově, Zora v Olomouci a v závodě Carpathia v Prievidzi). Každý rok s nimi uzavíráme kolektivní smlouvu. Spolupracujeme také s mezinárodní odborovou organizací naší společnosti na přípravě mezinárodní kolektivní smlouvy.

Máme rovněž globální interní i externí reportovací kanál pro hlášení obav či pochybností na chování proti našim hodnotám. V Nestlé chceme pro všechny naše zaměstnance zajistit bezpečné, inkluzivní a zdravé pracovní prostředí.

Zpět na začátek