Sort by
Sort by

Jak zajišťujete, že jsou lidská práva respektována na všech vašich pobočkách a provozech?

Respektování lidských práv je jedním ze základních principů našeho podnikání. Plně podporujeme pravidla Organizace spojených národů ohledně podnikání a lidských práv (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) a snažíme se jít v respektování lidských práv příkladem ať již na úrovni globální nebo v jednotlivých zemích.

Co děláte v ČR a SR?

Respektujeme tuzemské zákony a nařízení. O pracovních podmínkách pravidelně diskutujeme s našimi místními odborovými organizacemi zřízenými na závodech (Zora v Olomouci, Sfinx v Holešově a na závodě v Prievidze). Každý rok s nimi uzavíráme kolektivní smlouvu. Spolupracujeme také s mezinárodní odborovou organizací naší společnosti na přípravě mezinárodní kolektivní smlouvy.

Politika Nestlé pro vztahy se zaměstnanci a Politika týkající se pracovních podmínek a pracovního poměru jsou základními dokumenty upravujícími vztahy se zaměstnanci. Je zřízena nezávislá komise, řešící stížnosti na nedůstojné jednání se zaměstnanci. Dodržování legislativních povinností i interních předpisů a politik Nestlé ověřují nezávislé audity