Sort by
Sort by

Ako zaisťujete, že sú ľudské práva rešpektované na všetkých vašich pobočkách a prevádzkach?

Rešpektovanie ľudských práv je jedným zo základných princípov nášho podnikania. Naplno podporujeme pravidlá Organizácie spojených národov ohľadne podnikania a ľudských práv (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) a snažíme sa ísť v rešpektovaní ľudských práv príkladom či už na úrovni globálnej alebo v jednotlivých krajinách.

Čo robíte v SR a ČR?

Rešpektujeme tuzemské zákony a nariadenia. O pracovných podmienkach pravidelne diskutujeme s našimi miestnymi odborovými organizáciami zriadenými na závodoch (Zora v Olomouci, Sfinx v Holešove a na závode v Prievidzi). Každý rok s nimi uzatvárame kolektívnu zmluvu. Spolupracujeme tiež s medzinárodnou odborovou organizáciou našej spoločnosti na príprave medzinárodnej kolektívnej zmluve.

Politika Nestlé pre vzťahy so zamestnancami a Politika týkajúca sa pracovných podmienok a pracovného pomeru sú základnými dokumentmi upravujúcimi vzťahy so zamestnancami. Je zriadená nezávislá komisia, riešiaca sťažnosti na nedôstojné jednanie so zamestnancami. Dodržovanie legislatívnych povinností i interných predpisov a politík Nestlé overujú nezávislé audity.

Späť na začiatok