Sort by
Sort by

Dětská práce při pěstování kakaa

Dětská práce je nepřijatelná. Jde proti všemu, v co v Nestlé věříme. Děti si zaslouží možnost vzdělávat se a vyrůstat v bezpečném a zdravém prostředí. Zavázali jsme se spolupracovat s našimi dodavateli a místními komunitami na prevenci a řešení rizik spojených s dětskou prací v našem dodavatelském řetězci. Mezi základní příčiny dětské práce patří chudoba, nedostatečný přístup ke vzdělání a velmi nízké povědomí o bezpečnosti dětí. Působíme přímo v terénu, kde se snažíme řešit tyto základní příčiny a pomáhat rodinám dosáhnout na životní minimum. Pracovali jsme na výstavbě a rekonstrukci 50 škol na Pobřeží slonoviny a zlepšili jsme přístup ke vzdělání, což v konečném důsledku ochránilo více než 145 000 dětí před rizikem dětské práce.

Všechny produkty Orion obsahují 100% udržitelně získávané kakao, splňuje tak všechny standardy ekologické udržitelnosti, férového obchodu a dodržování lidských práv. Kromě toho jsme se zavázali, že do roku 2025 budeme mít 100% „trackovatelné“ veškeré kakao, tzn. dosledovatelné až ke konkrétní skupině farem. Naše úsilí tím ale ještě není u konce. V západní Africe se dětská práce většinou týká dětí, které na farmách podporují rodiče, proto se snažíme o zapojení rodiny a komunity a také pomoci farmářským rodinám dosáhnout na příjem, který je uživí. Boj s dětskou prací je naší prioritou, protože dětská práce je neakceptovatelná.

Zpět na začátek