Sort by
Sort by

Dětská práce při pěstování kakaa

Žádná firma, která odebírá kakao z Pobřeží slonoviny, není schopna garantovat 100% odstranění rizika dětské práce, a to zejména na malých farmách. Nestlé v tom není výjimkou, jsme ale odhodlání s problémem bojovat.

Využívání dětské práce je neakceptovatelné a jde proti všemu, v co věříme. Proto jsme se zavázali dětskou práci u našich dodavatelů kakaa odstranit. V roce 2012 jsme se jako první potravinářská společnost stali partnerem nevládní organizace Free Labor Association (FLA), s jejíž pomocí jsme vyvinuli akční plán zaměřený na vymýcení dětské práce.

Co to přesně je dětská práce?

Dětská práce je práce, která negativně ovlivňuje zdraví a rozvoj dětí a omezuje nebo úplně zastavuje jejich vzdělávání. Je to práce, kterou by děti neměly vykonávat, buď proto, že jsou na ni příliš malé, anebo proto, že se jedná o nebezpečnou nebo nevhodnou práci.

To neznamená, že by děti nemohly vykonávat lehké, bezpečné práce na rodinných farmách, pokud tyto práce neohrožují jejich fyzický ani mentální vývoj, omezují se na rozumný počet hodin a nezasahují do přístupu dětí ke vzdělání.

Proč dětská práce existuje?

Dětská práce je většinou důsledkem kombinace faktorů – nedostatku přístupu ke vzdělání, chudoby a nedostatku povědomí ve společnosti o nebezpečí, kterým děti pracující na kakaových plantážích čelí.

Realistická strategie, jak vymýtit dětskou práci, nezávisí pouze na zlepšení životních podmínek farmářů, ale také na práci s lidmi a komunitami napříč celým dodavatelským řetězcem a na změně jejich přístupu a vnímání. Dalším významným prvkem je spoluprací s místními a státními úřady zlepšit přístup ke vzdělání.

Co jste udělali pro vymýcení dětské práce na Pobřeží slonoviny?

Boj s dětskou prací je naší nejvyšší prioritou. V roce 2012 jsme začali s pilotním projektem systému monitoringu a nápravy u dvou družstev produkujících kakao, abychom zvýšili jejich povědomí o dětské práci a identifikovali ohrožené děti.

Nyní tento systém monitoringu a nápravy funguje ve 22 farmářských družstvech a pokrývá tak více než 12 000 farmářů. Do konce roku 2016 plánujeme toto schéma rozšířit do všech místních družstev, které nás zásobují kakaem (cca 70).

Podle našich informací jsme prvním odběratelem kakaa, který takovýto systém zavedl. Tento systém nám poskytuje cenné informace o pracovních a životních podmínkách farmářů a dává nám příležitost přímo pomáhat jednotlivcům a opravdu něco změnit.

Tento systém je součástí našeho akčního plánu, který jsme vypracovali v odpověď na doporučení nevládní organizace Fair Labor Association (FLA), která spolupracuje s předními výrobci na zlepšení pracovních podmínek v jejich dodavatelských řetězcích. Poprvé jsme tuto organizaci požádali, aby prošetřila náš dodavatelský řetězec kakaa v roce 2012 a pomohla nám zhodnotit pracovní podmínky obecně včetně rizik dětské práce.

Co děláte pro zlepšení života komunit na Pobřeží slonoviny?

Naše spolupráce s nevládní organizací FLA vychází z našeho Nestlé Cocoa plánu, který jsme odstartovali v roce 2009. Jde o komplexní snahu o odstranění příčin dětské práce tím, že farmářům pomáháme zvýšit příjem, zlepšit zemědělské technologie, které používají, a v neposlední řadě zvýšit povědomí o problémech, které dětská práce přináší.

Součástí plánu je také závazek vybudovat do roku 2015 40 škol na Pobřeží slonoviny.

Jak rychle je možno vymýtit dětskou práci u dodavatelů kakaa?

Bohužel, tato změna se neodehraje přes noc. Nalezení a vyškolení těch správných lidí, kteří v místních komunitách pracují jako poradci a prostředníci, vyžaduje čas.

Jsme odhodláni jednat zodpovědně a transparentně. V oblastech, kde má naše snažení znatelné výsledky, naše úsilí stupňujeme. Nepřestáváme také pracovat s vládou a dalšími partnery, abychom zlepšili standardy v celém průmyslu. Nyní máme vybudovánu správnou infrastrukturu a věříme, že jdeme správným směrem.