Sort by
Sort by

Detská práca pri pestovaní kakaa

Pracujú pri zbere vášho kakaa na Pobreží slonoviny deti?

Žiadna firma, ktorá odoberá kakao z Pobrežia slonoviny, nie je schopná garantovať 100% odstránenia rizika detskej práce, a to najmä na malých farmách. Nestlé v tom nie je výnimkou, sme ale odhodlaní s problémom bojovať.

Využívanie detskej práce je neakceptovateľné a ide proti všetkému, v čo veríme. Preto sme sa zaviazali detskú práci u našich dodávateľov kakaa odstrániť. V roku 2012 sme sa ako prvá potravinárska spoločnosť stali partnerom nevládnej organizácie Free Labor Association (FLA), s ktorej pomocou sme vyvinuli akčný plán zameraný na odstránenie detskej práce.

Čo to presne je detská práca?

Detská práca je práca, ktorá negatívne ovplyvňuje zdravie a rozvoj detí a obmedzuje alebo úplne zastavuje ich vzdelávanie. Je to práca, ktorú by deti nemali vykonávať, buď preto, že sú na ňu príliš malé, alebo preto, že sa jedná o nebezpečnú alebo nevhodnú prácu.

To neznamená, že by deti nemohli vykonávať ľahké, bezpečné práce na rodinných farmách, pokiaľ tieto práce neohrozujú ich fyzický ani mentálny vývoj, obmedzujú sa na rozumný počet hodín a nezasahujú do prístupu detí k vzdelaniu.

Prečo detská práca existuje?

Detská práca je väčšinou dôsledkom kombinácie faktorov – nedostatku prístupu k vzdelaniu, chudoby a nedostatku povedomia v spoločnosti o nebezpečenstvách, ktorým deti pracujúce na kakaových plantážach čelia.

Realistická stratégia, ako odstrániť detskú prácu, nezávisí iba na zlepšení životných podmienok farmárov, ale tiež na práci s ľuďmi a komunitami naprieč celým dodávateľským reťazcom a na zmene ich prístupu a vnímania. Ďalším významným prvkom je spolupráca s miestnymi a štátnymi úradmi zlepšiť prístup k vzdelaniu.

Čo ste urobili pre odstránenie detskej práce na Pobreží slonoviny?

Boj s detskou prácou je našou najvyššou prioritou. V roku 2012 sme začali s pilotným projektom systému monitoringu a nápravy u dvoch družstiev produkujúcich kakao, aby sme zvýšili ich povedomie o detskej práci a identifikovali ohrozené deti.

V roku 2014 sme tento systém rozšírili na ďalších 8 družstiev a do konca roku 2016 chceme pokryť všetkých 57 družstiev, ktoré nám kakao dodávajú.

Podľa našich informácií sme prvým odberateľom kakaa, ktorý takýto systém zaviedol. Tento systém nám poskytuje cenné informácie o pracovných a životných podmienkach farmárov a dáva nám príležitosť priamo pomáhať jednotlivcom a naozaj niečo zmeniť.

Tento systém je súčasťou nášho akčného plánu, ktorý sme vypracovali v odpoveď na odporúčanie nevládnej organizácie Fair Labor Association (FLA), ktorá spolupracuje s poprednými výrobcami na zlepšení pracovných podmienok v ich dodávateľských reťazcoch. Po prvýkrát sme túto organizáciu požiadali, aby prešetrila náš dodávateľský reťazec kakaa v roku 2012 a pomohla nám zhodnotiť pracovné podmienky všeobecne vrátane rizík detskej práce.

Čo robíte pre zlepšenie života komunít na Pobreží slonoviny?

Naša spolupráca s nevládnou organizáciou FLA vychádza z nášho Nestlé Cocoa plánu, ktorý sme odštartovali v roku 2009. Ide o komplexnú snahu o odstránenie príčin detskej práce tým, že farmárom pomáhame zvýšiť príjem, zlepšiť poľnohospodárske technológie, ktoré používajú, a v neposlednom rade zvýšiť povedomie o problémoch, ktoré detská práca prináša.

Súčasťou plánu je tiež záväzok vybudovať do roku 2015 40 škôl na Pobreží slonoviny.

Ako rýchlo je možno odstrániť detskú prácu u dodávateľov kakaa?

Bohužiaľ, táto zmena sa neodohrá cez noc. Nájdenie a vyškolenie tých správnych ľudí, ktorí v miestnych komunitách pracujú ako poradcovia a sprostredkovatelia, vyžaduje čas.

Sme odhodlaní jednať zodpovedne a transparentne. V oblastiach, kde má naše snaženie viditeľné výsledky, naše úsilie stupňujeme. Neprestávame tiež pracovať s vládou a ďalšími partnermi, aby sme zlepšili štandardy v celom priemysle. Teraz máme vybudovanú správnu infraštruktúru a veríme, že ideme správnym smerom.

Späť na začiatok