Pre média

JUDr. Vratislav Janda

riaditeľ pre korporátne záležitosti
vratislav.janda@cz.nestle.com
+420 602 217 129

Ľubica Novotná

kontakt pre médiá
lubica.novotna@sk.nestle.com
+421 905 913 264