Sort by
Sort by

Program o zdravom stravovaní detí opäť mieri do škôl!

Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Program zdravej výživy „Viem, čo zjem,“ sa už po siedmy krát vracia do základných škôl. Formou projektu alebo voliteľného predmetu sa deti hravou formou učia o zdravej výžive a pohybe. Minulý školský rok sa do programu zapojil rekordný počet žiakov z celého Slovenska, viac než 20 000. Pridať sa k nim môžete aj v tomto školskom roku. Pripravená je zábavná súťaž a jedna zo škôl, ktoré si voliteľný predmet zaradí do svojho rozvrhu môže vyhrať poukážku na kúpu cvičebných pomôcok v hodnote 500€.

Školy si majú možnosť vybrať medzi projektom a voliteľným predmetom, ktorý si môžu do svojho rozvrhu zaradiť v rámci disponibilných hodín. Pre učiteľov sú pripravené metodické a pracovné listy, prezentácie a tiež interaktívne lekcie, ktoré podnecujú pozornosť žiakov a témy vysvetľujú zaujímavým spôsobom. „Okrem všetkých popísaných výhod je ďalšou z predností programu aj to, že môže byť použitý tak na prezenčnej výučbe, ako aj online,“ hovorí koordinátorka projektu Romana Takáčová. „Vieme, že v ostatných rokoch boli komplikácie kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii. Školy teraz hovoria o možných problémoch v súvislosti s vysokými cenami energií a dopadom na ich chod v zimných mesiacoch. Práve v tom spočíva výhoda programu „Viem, čo zjem“, že sa môže vyučovať podľa aktuálnej potreby, prezenčne aj online.“

Voliteľný predmet

Voliteľný predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 4., 5. a 6. ročníky. Každá škola, ktorá sa zaregistruje do voliteľného predmetu v školskom roku 2022/2023 bude automaticky zaradená do losovania o kupónovú poukážku na kúpu cvičebných pomôcok pre školu v hodnote 500 eur. Učivo je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma v rozsahu 37 vyučovacích hodín. Boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR a ich výhodou je, že sú komplexné, čiže učitelia si už nič ďalšie nemusia pripravovať.

V prípade, že sa škola rozhodne pre voliteľný predmet „Viem, čo zjem“, získa prístup k učebným materiálom po registrácii na webovej stránke: www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/registracia-do-volitelneho-predmetu/

Projekt

Projektová forma ponúka priestor priblížiť žiakom tému zdravej výživy voľnejšie a v menšom rozsahu, v rámci šiestich vyučovacích hodín. Projekt je určený pre 3. – 6. ročníky základných škôl a pozostáva zo šiestich tematických celkov, vďaka ktorým sa žiaci oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín.

Základné školy, ktoré sa rozhodnú pre variant projektu, sa môžu registrovať na webovej stránke: www.viemcozjem.sk/projekt/registracia-do-projektu/.

Okrem toho sa zapojené triedy môžu v priebehu školského roka dobrovoľne zapojiť aj do súťaže a hrať o cvičebné pomôcky pre svoju školu v hodnote 500, 300 a 200 eur.

Program „Viem, čo zjem“ sa realizuje s podporou spoločnosti Nestlé a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Viac informácií je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.


Kontakt pre médiá:
Tereza Skrbková, manažérka korporátnej komunikácie, [email protected], +420 724 420 873


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 187 krajinách sveta, zamestnáva viac ako 270 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je prinášať silu potravín na zlepšenie života nás i budúcich generácií. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé, Nespresso alebo Purina, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 155 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk.

Späť na začiatok