Sort by
Sort by

Tento medzinárodný projekt vznikol pod taktovkou Nestlé v roku 2009. Projekt funguje už v 84 krajinách sveta. V Česku je doň zapojených 1 083 škôl a získal záštitu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky. Odborným garantom programu je Spoločnosť pre výživu na čele s MUDr. Petrom Tláskalom, CSc. Na Slovensku sa program Nestlé pre zdravie detí dostal pod názvom „Viem, čo zjem“ dokonca do školských osnov ako voliteľný predmet.

Cieľom vzdelávacieho programu Nestlé pre zdravie detí je motivovať rodiny, predovšetkým žiakov základných škôl, k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. V Nestlé sa snažíme, aby si žiaci vďaka tomuto programu osvojili zásady vyváženého životného štýlu a nadobudnuté znalosti boli pre nich prínosné v priebehu celého života.

Program obsahuje množstvo výučbových modulov, ktoré deťom ozrejmujú, čo a ako jesť, a najmä v akom množstve. Zároveň sa ich snažíme vzdelávať, ako s potravinami zaobchádzať, ako ich kombinovať a v neposlednom rade ako nimi neplytvať.

V rámci programu v Česku aj na Slovensku pravidelne organizujeme kulinárske akcie na školách, kam chodí edukačný tím spolu s tímom kuchárov Nestlé Professional. S deťmi si najskôr prejdeme teóriu, následne zdravo uvaríme a spoločne si na tom pochutnáme.

V nasledujúcich rokoch sa budeme snažiť pracovať na vzdelávaní učiteľov v oblasti nutričnej výživy a šíriť osvetu o našich vzdelávacích moduloch. Tie majú pedagógovia zadarmo k dispozícii v praktickej grafickej forme.

Nestlé pro zdraví dětí - video

 

Späť na začiatok