Sort by
Sort by

Technika a výroba

Našich 418 výrobných závodov v 86 krajinách nám poskytuje bohaté výrobné kapacity pre všetky oblasti nášho podnikania. Bez nich by sme nemohli naplniť vysoké očakávania našich zákazníkov ani našich akcionárov.

Náš zanietený tím pracuje v rôznorodých oblastiach, od inžinierstva, bezpečnosť, zdravia a životného prostredia až po prevádzku, regulačné záležitosti a kvalitu. Pracujeme s nadšením a vždy sa snažíme spolu s partnermi zlepšovať, aby sme zabezpečili našej spoločnosti úspech a ďalší rast.

Dosiahnutie úspechu si vyžaduje vysokú kvalitu vo všetkom, čo robíme, s citom pre detail a nebáť sa prebrať individuálnu zodpovednosť. 

Ak ste odhodlaní podávať Vaše najlepšie výkony, tak potom tím, ku ktorému sa pripojíte, bude len začiatkom Vašej kariéry v Nestlé. U nás nájdete nekonečné možnosti a príležitosti – naprieč divíziami, odbormi i krajinami. Veríme, že rast a rozvoj jednotlivca prispieva k rastu a rozvoju celého tímu. 

Späť na začiatok