Sort by
Sort by

Často kladené otázky

Často kladené otázky 

 

Hneď, ako sa o nich dozvieme. Oplatí sa preto navštevovať naše stránky pravidelne, tak, aby ste si boli istí, že Vám neunikne žiadna príležitosť!

Prosíme všetkých uchádzačov, aby zasielali svoje životopisy a motivačné listy prostredníctvom našich webových stránok. Tak budete mať najväčšiu šancu byť zaradení do výberového konania na akúkoľvek aktuálnu či budúcu pracovnú pozíciu.  

Kedykoľvek sa môžete prihlásiť na akúkoľvek voľnú pozíciu bez toho, aby ste svoje osobné údaje museli zadávať viackrát. Tieto informácie môžete kedykoľvek aktualizovať, zároveň si tiež môžete uložiť predošlé vyhľadávanie voľných pozícií a pri svojej budúcej návšteve ich tak nebudete musieť zadávať znovu.  

Proces registrácie by nemal trvať dlhšie ako 10 minút. Čím viac informácií nám poskytnete, tým jednoduchšie pre nás bude spojiť Váš profil s vhodnou pracovnou pozíciou. Nechajte si prosím dostatok času na to, aby informácie, ktoré nám poskytnete, boli čo najúplnejšie.

Ak sa chcete prihlásiť do výberového konania bez registrácie, proces potrvá približne 25 minút. V tomto prípade môžete pripojiť aj Váš motivačný list a odpovedať na špecifické otázky, ktoré sa viažu k danej pozícii. 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú využité výhradne pre potreby nášho náborového tímu a líniových manažérov na danej pozícii.

Ak sa prihlásite online a vyplníte svoju e-mailovú adresu, zašleme Vám potvrdzovací e-mail. Prosím, uistite sa, že emailová adresa, ktorú nám poskytujete, je správna.

Rôzni poskytovatelia e-mailových služieb využívajú prispôsobenie rôznym šírkam obrazoviek a správa, ktorú posielame, sa Vám môže zdať ako chybne naformátovaná. V tomto prípade Vám odporúčame zmeniť nastavenie Vášho emailového účtu. Ak používate Hotmail, choďte do nastavenia obrazovky a zmeňte si šírku na 132. V prípade Yahoo si šírku obrazovky nastavte na 99.  

Tento proces sa môže líšiť podľa jednotlivých pozícií. Po tom, ako obdržíme Vašu prihlášku, detailne ju preštudujeme a zhodnotíme, či Váš profil zodpovedá danej pozícii a momentálnym potrebám spoločnosti. Následne budete kontaktovaní našim náborovým tímom. Ďalšia fáza procesu môže obsahovať niekoľko kôl pohovorov, či už s kolegami náborového tímu alebo líniovými manažérmi. Na pohovoroch sa zameriavame nielen na Vaše technické zručnosti, ale tiež na Vaše úspechy, motiváciu a to, či by ste sa hodili do kultúry našej spoločnosti.

NBS Lviv

[email protected]

421(46)5197180

Pred každým pohovorom Vám pošleme všetky potrebné informácie, vrátane miesta, kde sa pohovor uskutoční.  

Veľmi si vážime čas a energiu, ktorú nám venujete, preto Vás o výsledkoch pohovoru budeme vždy informovať.

Áno, nové pracovné pozície uverejňujeme denne na našich webových stránkach. 

Nestlé Cz
Phone: +421(46)5197180
Contact us via E-mail

Späť na začiatok