Sort by
Sort by

Nestlé sa aj na Slovensku darí šetriť energiami a znižovať emisie skleníkových plynov

Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Spoločnosť Nestlé pokračuje vo svojom pláne prechodu na obnoviteľné zdroje energie a dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050. Aj vo svojom závode v Prievidzi spoločnosť zaznamenala významnú úsporu energií, vody a množstva vyprodukovaných emisií skleníkových plynov. Ambiciózne plány má závod aj v aktuálním roku 2023.

Úspory napriek rastúcej produkcii

Ekologické aspekty podnikania sú súčasťou DNA spoločnosti Nestlé. Ako najväčšia potravinárska firma na svete udáva trendy nielen vo výrobe potravín a nápojov, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia. Zodpovedný prístup uplatňuje aj na Slovensku, vo svojom výrobnom závode v Prievidzi. Napríklad, v rokoch 2020 – 2022 závod znížil spotrebu vody takmer o tretinu (28 %). Významne znížil aj spotrebu energie, a to až o 16 %, ako aj produkciu oxidu uhlíka na tonu výroby o 17 %. A to napriek tomu, že produkcia závodu kontinuálne stúpa, a to dosť výrazne. Kým v roku 2020 závod vyrobil 23,5 ton výrobkov, v roku 2022 to už bolo 32,5 ton. "Účinnými opatrenia sa nám však darí dosahovať úspory. Napríklad, vlani sme zriadili záchytné nádrže na zber dažďovej vody na polievanie areálovej zelene. Len vďaka tomuto jedinému opatreniu dokážeme zachytiť 12 m3 dažďovej vody," hovorí Martin Tragor, manažér infraštruktúry a životného prostredia závodu Carpathia v Prievidzi. V závode došlo aj k úsporám energií, a to vďaka modernizácii niektorých starších zariadení a v menšej miere aj vďaka výmene niekoľkých svietidiel za LED osvetlenie.

Otázky ochrany životného prostredia nachádzajú aj podporu medzi zamestnancami závodu. Po dohode s nimi sa napríklad podarilo v niektorých priestoroch závodu, ktoré je potrebné chladiť, zvýšiť teplotu zhruba o 1 °C, a tým ušetriť elektrickú energiu potrebnú na ich chladenie. Rovnako si môžu pomocou vlastnej aplikácie merať jazdy do práce na bicykli, kolobežke či pešo a dokážu tak hneď vyhodnotiť koľko emisií CO2 ušetrili. Okrem toho v roku 2022 vysadili zamestnanci aj 2 000 kusov stromov.

Ambiciózne plány úspor energií aj v roku 2023

Aj v aktuálním roku plánujú v závode pokračovať v realizácii opatrení, ktoré im prinesú ďalšie úspory v spotrebe energií. Jedným z nich je rekuperácia tepla zo vzduchových kompresorov. „Jedná sa o využitie tepla, ktoré vzniká v kompresoroch na stlačený vzduch. Toto prebytočné teplo zachytíme a pustíme do nášho systému teplej úžitkovej vody, čím ju dodatočne ohrejeme. Znamená to, že usporíme približne 27 000 m3 plynu, pretože stlačený vzduch v našom závode využívame vo veľkom rozsahu. Napríklad na pneumatickú dopravu, ale aj na prisávanie produktov našimi priemyselnými robotmi a podobne,“ vysvetľuje Martin Tragor. Okrem toho je v pláne zateplenie a výmena okien budovy polievkárne, výmena ďalších technologických zariadení za menej energeticky náročné a vo väčšej miere plánujú ďalšiu výmenu svietidiel za LED osvetlenia.


Kontakt pre médiá:
Tereza Skrbková, manažérka korporátnej komunikácie, [email protected], +420 724 420 873


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí i ich domácich maznáčikov. Jedná sa o viac než 2 000 značiek, od globálnych ikon ako je Nescafé alebo Nespresso až k miestnym značkám. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. V Česku vyrába Nestlé vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Viac na www.nestle.sk.

Späť na začiatok