Sort by
Sort by

Ako náročné je byť rodičom v rôznych krajinách sveta?

Prvý index rodičovstva ukazuje rozdielne prístupy aj problémy
Ako náročné je byť rodičom v rôznych krajinách sveta?
Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Nestlé predstavilo výsledky unikátneho prieskumu Indexu rodičovstva z celého sveta. Správa analyzuje názory 8 000 rodičov zo 16 krajín z Európy, Afriky, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Ázie. Štúdia bola vykonaná s cieľom identifikovať hlavné problémy a tlaky, ktorým rodičia v súčasnosti čelia. Z regiónu strednej Európy bolo do prieskumu zaradené Poľsko, kde rodičia vnímajú potrebu väčšej finančnej podpory a lepšej zdravotnej starostlivosti. Iniciátorom prieskumu bola spoločnosť Nestlé, ktorá využije výsledky štúdie v rámci svojho záväzku podporovať rodiny.

„Naša štúdia sa pokúša identifikovať dominantné problémy rodičov po celom svete. Krajiny vybrané do prvého vydania Indexu rodičovstva charakterizuje rozmanitosť kultúr, sociálnych noriem, politických a ekonomických situácií a geografických lokalít. Výsledky nám pomôžu presnejšie nastaviť naše záväzky a aktivity, aby sme efektívne pomáhali rodinám po celom svete,“ hovorí Robert Kičina, manažér korporátnej komunikácie pre Nestlé Česko a Slovensko.

Index rodičovstva je prvá štúdia svojho druhu zameraná na globálne skúsenosti s rodičovstvom. V rámci nej bolo zohľadnených 11 faktorov ovplyvňujúcich životy rodičov po narodení dieťaťa. Medzi skúmanými faktormi boli: psychický tlak, finančná odolnosť, podpora pracovného života, faktor "bezproblémového dieťaťa", fundamenty pre zdravie a pohodu, ústretovosť prostredie, zdieľané rodičovstvá, dôvera rodičov, platená materská dovolenka a HDP na obyvateľa.

Vo Švédsku je to najjednoduchšie, v Poľsku priemer

Podľa indexu je Švédsko aktuálne najvhodnejším miestom pre výchovu dieťaťa. Získalo 75 z možných 100 bodov a pred druhým miestom, ktoré obsadilo Čile, je vo vedení o 17 bodov. Na pomyselnom bronzovom mieste skončilo Nemecko. Aj napriek najlepším výsledkom je pre rodičov vo Švédsku veľkou výzvou psychický tlak vytváraný spoločnosťou alebo v samotných rodinách.

Z krajín strednej Európy bolo do prieskumu zahrnuté iba Poľsko. S výslednými 50 bodmi obsadilo 8. pozíciu za Indiou a pred Rumunskom. Ako najväčšiu výzvu vnímajú poľskí rodičia potrebu väčšej podpory, a to najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti či z finančného hľadiska.

Psychický tlak – vnútorný a vonkajší

Podľa Indexu rodičovstva je psychický tlak najväčšou výzvou pre rodičov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Čiastočne ide o interný tlak – keď rodičia na jednej strane chcú konať podľa najvyšších rodičovských štandardov, ale často sa cítia nepripravení na samotnú realitu, že sú rodičmi. To má za následok nutnosť robiť viac kompromisov, než pôvodne predpokladali.

Podpora pracovného života

V Nemecku, Švédsku, Poľsku, Rumunsku a Veľkej Británii majú matky najdlhšiu materskú dovolenku. Ukazuje sa však, že jej dĺžka nie je vždy zhodná so spokojnosťou rodičov. Z týchto piatich krajín sú s dĺžkou materskej dovolenky spokojní iba rodičia vo Švédsku a Rumunsku. Najmenej spokojných rodičov by sme našli v Nemecku a Spojenom kráľovstve.

Rebríček Nestlé Parenting Index
 

1. Švédsko 75*
2. Čile 58
3. Nemecko 56
4. Mexico 54
5. USA 52
6. Veľká Británia 51
7. India 51
8. Poľsko 50
9. Rumunsko 49
10. Španielsko 48
11. Saudská Arábia 46
12. Nigéria 44
13. Izrael 44
14. Filipíny 43
15. Brazília 40
16. Čína 39

 

*počet bodov na škále od 0 do 100, kde 100 = ideálne podmienky na rodičovstvo

www.theparentingindex.com

Kontakt pre média:
Robert Kičina, manažér korporátnej komunikácie, [email protected], +421 907 706 112

Späť na začiatok