Sort by
Sort by

Supply chain a oddelenie nákupu

Supply Chain 

Za slovami Supply Chain sa skrýva všetko od plánovania dopytu, zásobovania, skladovania až po dopravu. Naše oddelenie Supply Chain zabezpečuje, aby výrobky Nestlé boli dodávané klientom v čo najväčšom množstve a čo najrýchlejšie. To, ako pristúpime k riadeniu nášho dodávateľského reťazca, rozhoduje o tom, ako budeme efektívni. Chcete byť efektívni s nami? Odborníci z oddelenia Supply Chain majú množstvo možností ako budovať svoju kariéru v Nestlé. Či už nastúpite do oddelenia dopytu a ponuky, nákupu, fyzickej distribúcie alebo zákazníckeho servisu, Vašou úlohou bude zabezpečiť, aby sa naše výrobky dostali včas a v tej najvyššej kvalite tam, kam majú.  

Oddelenie nákupu 

Ako strategický partner pomáha našej spoločnosti dosiahnuť udržateľný rast práve náš nákupný tím. Odborníci v oblasti nákupu zabezpečujú v Nestlé zodpovedné využívanie zdrojov a vytváranie trvalých hodnôt. S centrálnymi strediskami vo Švajčiarsku, Paname a Malajzii poskytuje toto oddelenie široké portfólio služieb, vrátane nákupu špecifických surovín, obalov, priameho i nepriameho materiálu a ďalších služieb. Centrálne strediská podporujú jednotlivé trhy pri riadení lokálnych výdavkov.  

Čo to znamená pre Vás? Príležitosť stať sa skutočným strategickým partnerom spoločnosti, ktorý pracuje v súlade s obchodnou stratégiou Nestlé a prispieva k dosahovaniu obchodných cieľov.

Volám sa Michal Hlavatý a v Nestlé pracujem už osem rokov na pozícii plánovača výroby. K Supply Chain ako takému som sa dostal úplnou náhodou vďaka kolegyňu, ktorá ma na oddelenie priviedla. Zapáčilo sa mi tam.
Mojou hlavnou náplňou práce je naplánovať výrobu továrne tak, aby bolo dostatok tovaru pre všetkých našich zákazníkov. Je vždy nutné, aby som mal presné odhady predajov a vedel, kde je potreba pridať alebo ubrať. Vďaka svojej práci som stretol veľa zaujímavých ľudí a navštívil nespočet tovární. Človek na mojej pozícii má neustále nové príležitosti naučiť sa niečo nové a pracovať na začínajúcich projektoch. Správny plánovač by mal byť podľa môjho názoru komunikatívne a rozhodný. Určite by si mal stáť za svojím tak, aby v neho zvyšok tímu veril a nasledoval ho. Starostlivosť tu tiež nie je na škodu.
Voľný čas venujem športu, hlavne behám a hrám futbal. Do športu sa snažím zapojiť aj svoje dve deti. Málokto o mne tiež vie, že spievam v metalovej kapele.

Michal photo
Michal Hlavatý

Späť na začiatok