Sort by
Sort by

O program „Viem, čo zjem“ prejavili školy rekordný záujem: vyvážené a zdravé stravovanie sa dostalo do centra záujmu škôl aj rodičov.

Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Program zdravej výživy „Viem, čo zjem“ už osem rokov prináša deťom na základných školách informácie o tom, ako jesť vyvážene a ako sa správne hýbať. O jeho obľúbenosti svedčí aj stúpajúci počet škôl, ktoré sa do programu hlásia. V aktuálnom školskom roku je to 447 škôl z celého Slovenska. Rekordný je aj počet žiakov, a to 27 745, ktorí sa budú priúčať tomu, ako sa zdravo stravovať a hýbať. Výhodou programu sú bezplatné komplexne pripravené učebné materiály, ku ktorým každý rok pribúdajú nové.

Aj v tomto školskom roku sa môžu školy tešiť na nový tematický celok. Zameriava sa na pojmy udržateľnosti a starostlivosti o životné prostredie. Pod názvom „Udržateľnosť stravovania – šetrne k prírode“ bol už vytvorený s ohľadom na plánovanú kurikulárnu reformu.

Školy, ktoré sa do programu „Viem, čo zjem“ rozhodli zapojiť aj tento rok, si majú opäť možnosť vybrať medzi projektom a voliteľným predmetom, ktorý si môžu do svojho rozvrhu zaradiť v rámci disponibilných hodín. Pre učiteľov sú po registrácii pripravené komplexné materiály, a to metodické a pracovné listy, prezentácie a tiež interaktívne lekcie, ktoré podnecujú pozornosť žiakov a témy vysvetľujú zaujímavým spôsobom.

„Registrujeme rok čo rok zvyšujúci sa záujem o výučbu v oblasti zdravého stravovania, ktorú prináša program „Viem, čo zjem“. Je pre nás dôležité v tomto školskom roku, a aj v tých nasledujúcich, prinášať žiakom informácie o tom, ako žiť kvalitný a zdravý život a motivovať ich, tak aby si princípy správnej životosprávy osvojili a priniesli do dospelosti,“ hovorí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Voliteľný predmet

Voliteľný predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 4. a 5. ročníky. Učivo je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma v rozsahu 39 vyučovacích hodín. Boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR a ich výhodou je, že sú komplexné, čiže učitelia si už nič ďalšie nemusia pripravovať.

Projekt

Projektová forma ponúka priestor priblížiť žiakom tému zdravej výživy voľnejšie a v menšom rozsahu. Projekt je určený pre 3. – 5. ročníky základných škôl a pozostáva zo siedmich tematických celkov, vďaka ktorým sa žiaci oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín.

Okrem toho sa zapojené triedy môžu v priebehu školského roka dobrovoľne zapojiť aj do súťaže a hrať o cvičebné pomôcky pre svoju školu.

Program „Viem, čo zjem“ sa realizuje s podporou spoločnosti Nestlé a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Viac informácií je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.


Kontakt pre médiá:
Tereza Skrbková, manažérka korporátnej komunikácie, [email protected], +420 724 420 873


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí i ich domácich maznáčikov. Ide o viac než 2 000 značiek, od globálnych ikon ako je Nescafé alebo Nespresso až k miestnym značkám. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. V Česku vyrába Nestlé vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Viac na www.nestle.sk.

Späť na začiatok