Sort by
Sort by

História Nestlé

Nestlé má v Česku aj na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Najstaršia doložená zmienka súvisiaca s obchodnými aktivitami spoločnosti Nestlé na našom území je z roku 1890. Práve v júni toho roka bola zaregistrovaná ako ochranná známka s platnosťou pre naše krajiny etiketa pre Nestle's Kindermehl. Priame obchodné zastúpenie Nestlé pre naše územie vzniklo pravdepodobne po vyhlásení samostatnej Československej republiky. Už v roku 1918 bol totiž menovaný prvý riaditeľ spoločnosti.

Nestlé v Prahe založilo samostatnú spoločnosť, ktorá sídlila na Sokolskej ulici a niesla názov Nestlé a. s. na výrobu a predaj potravín. Spoločnosť v nasledujúcom roku uviedla do prevádzky prvý závod v Moravskom Krumlove a stala sa tak prvým výrobcom sušeného mlieka a detskej výživy v ČSR.

Firma následne vybudovala v Hlinsku väčší závod, kde okrem dojčenskej výživy vyrábala aj mliečne výrobky. Nestlé tu pre svojich zamestnancov dokonca zriadilo novú železničnú stanicu, ktorá funguje dodnes. V roku 1948 musela spoločnosť pre znárodnenie priemyslu svoje podnikanie v Československu prerušiť. Ľudia sa v nasledujúcich rokoch mohli s Nestlé výrobkami stretnúť len veľmi obmedzene.

Po zmene režimu Nestlé založilo distribučnú spoločnosť Nestlé Food, s. r. o., v Prahe. Nová obchodná sieť umožnila ľuďom v obchodoch opäť nájsť výrobky od tradičných značiek – rozpustnú kávu Nescafé, dojčenskú výživu Nestlé alebo napríklad kulinárske výrobky Maggi.

Spoločnosť sa stala dôležitým partnerom pri privatizácii a. s. Čokoládovne. Nestlé tak mohlo nadviazať na dlhú domácu tradíciu výroby čokolády a cukroviniek a vybudovať silné a dnes veľmi obľúbené značky, akými sú napríklad Orion, Deli, Granko, Bon-Pari, Jojo alebo Hašlerky. Investičný program zároveň vytvoril dobré podmienky pre konkurencieschopnosť domácej produkcie z hľadiska kvality aj ceny.

Akciová spoločnosť Čokoládovne sa rozdelila a vznikla nástupnícka spoločnosť Nestlé Čokoládovne, a. s. Táto nová spoločnosť prevzala výrobu čokolády a cukroviniek a sústredila ju do závodov Zora v Olomouci a Sfinx v Holešove. Olomoucká čokoládovňa sa stala najvýznamnejším výrobcom vo svojej kategórii, a to predovšetkým vďaka výrobkom obľúbenej značky Orion.

Od začiatku roka 1999 koordinovalo všetky aktivity Nestlé jedno vedenie. To od rovnakého roku sídli v areáli v Prahe. V októbri 2001 sa spoločnosti Nestlé Food a Nestlé Čokoládovne na českom trhu spojili a vytvorili spoločnosť Nestlé Česko, s. r. o. Slovenská časť spoločnosti sa premenovala na Nestlé Slovensko, s. r. o.

Spoločnosť uvoľnila nevyužívaný priemyselný areál v Prahe-Modřanoch developerskému projektu „Belarie Park“, vďaka ktorému by sa v nadchádzajúcich rokoch mali priemyselné objekty a plochy zmeniť na bytovú architektúru. Nová centrála sa v tejto lokalite otvorila v júli 2006.

V roku 2006 Nestlé rozšírilo svoje pôsobenie aj o divíziu Nespresso, ktorá uvádza na trh prémiové kávové systémy a prevádzkuje celkom tri butiky – dve v Prahe, na Parížskej ulici a jednu v obchodnom centre Čierny most, a jeden v Brne.

Nová divízia Nestlé Health Science sa zameriava na vývoj nutričných terapií, ktoré menia prístup v starostlivosti o zdravie. Spoločnosť si dala za cieľ podporiť úlohu nutričnej terapie v starostlivosti o zdravie ľudí, pomôcť im s ich ťažkosťami a zároveň sa zapojiť aj do prevencie, prispieť k zníženiu výskytu chronických ochorení. Tieto výrobky sú voľnopredajné, ale aj na lekársky predpis. Ľuďom môžu pomôcť s najrôznejšími ťažkosťami – napríklad vrodenými poruchami metabolizmu, gastrointestinálnymi problémami, pri potravinových alergiách alebo s ťažkosťami spojenými so starnutím.

Začiatky Nestlé

V roku 1866 otvorila spoločnosť Anglo-Swiss Condensed Milk Company vo Švajčiarsku prvý európsky závod na kondenzované mlieko. V roku 1867 vymyslel Henri Nestlé prelomovú detskú výživu s názvom „Farine Lactée“. Išlo o zmes kravského mlieka, pšeničnej múky a cukru, ktorú Nestlé vyvinul pre dojčatá v prípade, že ich matky nemohli dojčiť. V rovnakom čase začal ako svoje logo využívať dnes už ikonické hniezdo. Veľkým historickým míľnikom sa stal rok 1905, keď sa Nestlé a Anglo-Swiss spojili a založili novú spoločnosť, neskôr známu ako Nestlé Group. Toto obdobie prinieslo rýchly rozvoj miest, železníc i paroplavby. Znížili sa náklady na vstupné suroviny a obchodníci mohli rozvíjať medzinárodný obchod so spotrebným tovarom.

Nestlé pomáha v neľahkých časoch

Prvá svetová vojna priniesla zvýšený dopyt po kondenzovanom mlieku a čokoláde. Kondenzované mlieko si pre svoju dlhú trvanlivosť získalo značnú popularitu medzi ozbrojenými silami. Britská armáda dokonca kondenzované mlieko Nestlé zaradila do vojenských núdzových prídelov. Nedostatok surovín a sťaženie podmienok v medzinárodnom obchode však bránili rozvoju výroby. Firma problém riešila nákupom závodov v USA a Austrálii. Na konci vojny ich vlastnila spolu 40.

S koncom vojny však prišiel aj pokles dopytu po kondenzovanom mlieku. V roku 1921 Nestlé & Anglo-Swiss zápasila s krízou. Spoločnosť sa síce spamätala, ale v roku 1929 bola opäť otrasená pádom burzy na Wall Street. Toto obdobie však neprinieslo len negatíva. Firma centralizovala vývoj a výskum a na trh uviedla priekopnícke výrobky, ako je Nescafé.

Vypuknutie druhej svetovej vojny ovplyvnilo celý trh. Pre obavu z možnej okupácie Švajčiarska nepriateľskými vojskami premiestnila Nestlé & Anglo-Swiss niektorých svojich manažérov do novej americkej kancelárie v Stamforde. Vojna znemožňovala spoločnosti vyvážať z Európy mlieko, Afriku a Áziu tak zásobovala z USA a Austrálie a posilnila produkciu v Latinskej Amerike. Spoločnosť Nestlé & Anglo-Swiss pokračovala v činnosti napriek ťažkým okolnostiam a dodávala výrobky ako obyčajným ľuďom, tak aj ozbrojeným silám. Firma k svojim výrobkom pridala polievky a koreniace zmesi Maggi.

Cereálie a ďalšie nové výrobky

Polotovary začali byť po vojne obľúbené. Nestlé vyšlo v ústrety dopytu a na trh uviedlo nové produkty, ako sú Nesquik alebo hotové jedlá Maggi. Americká pobočka Nestlé Alimentana predstavila rozpustný čaj Nestea, ktorý sa vyrába rovnakou metódou ako Nescafé.

Nestlé obohatilo svoju výrobu o ďalšiu kategóriu, a to o sortiment s mrazeným jedlom. Spoločnosť kúpila od švédskeho výrobcu Marabou značku mrazených jedál Findus a rozšírila ju na zahraničné trhy. V sedemdesiatych rokoch pribudli do jej portfólia liečivá a kozmetika. Nestlé sa totiž stalo menšinovým akcionárom globálnej firmy L’Oréal.

Nové vízie a rast Nestlé

Po rokoch rastu sa Nestlé zbavilo neziskových značiek. V súlade s novou víziou „Nutrition, Health and Wellness“ (výživa, zdravie a vyvážený životný štýl) propagovalo tie, ktoré vychádzali v ústrety spotrebiteľom zaujímajúcim sa o svoje zdravie. Firma expandovala v USA, východnej Európe a Ázii. Usilovala sa získať globálnu vedúcu pozíciu v kategóriách zmrzlina, potrava pre domácich miláčikov a minerálne vody. Nestlé kúpilo talianskeho výrobcu minerálnych vôd, skupinu Sanpellegrino Group. V rozvojových krajinách bola na trh uvedená značka Nestlé Pure Life pre zabezpečenie čistej a zdravotne neškodnej vody. Nestlé ako jedna z prvých spoločností prijala Kódex Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúci sa náhrad materského mlieka. Na jeho základe následne vyvinula aj svoje interné pravidlá a aplikovala ich naprieč biznisom.

Nestlé razí cestu zodpovednosti

Nestlé prvýkrát definovalo svoj prístup k podnikaniu, ktorého súčasťou je aj vytváranie zdieľaných hodnôt (Creating Shared Value). To znamená, že akákoľvek činnosť musí prinášať hodnotu nielen akcionárom, ale aj širšej spoločnosti tam, kde podniká. Nestlé prijalo Cocoa Plan a Nescafé Plan, zamerané na ďalší rozvoj udržateľných dodávok kakaa a kávy. Zatiaľ čo posilňovalo svoju pozíciu v tradičných segmentoch, ako je detská výživa a mrazené jedlá, stále viac sa zameriavalo aj na zdravotné účinky výživy.

Henri Nestlé bol jedným z prvých švajčiarskych výrobcov, ktorý sa rozhodol podporiť svoju značku prostredníctvom loga. Pôvodné logo bolo založené na rodinnom erbe, na ktorom bol vyobrazený vták sediaci v hniezde. Ten bol tiež odkazom na meno Henriho rodiny – „Nest“ totiž v nemčine znamená hniezdo. Nestlé svoje logo neskôr upravil. Tradičné hniezdo skombinoval s názvom spoločnosti. Vtáčia matka vtedy kŕmila dokonca päť vtáčat. Neskôr došlo k opätovnému zjednodušeniu loga. Na ňom už vtáčia matka kŕmila len tri vtáčatá. Dôvodom týchto zmien bola snaha lepšie vyjadriť predmet podnikania spoločnosti, ktoré sa rozšírilo aj za hranice výživy, a tiež reakcia na zmeny vo veľkosti priemernej modernej rodiny. V roku 2015 Nestlé logo znova zmenilo. Vytvorilo nový a hlavne čistejší dizajn, ktorý je lepšie čitateľný. Henri Nestlé prvé logo chránené ochrannou známkou vytvoril v roku 1868. Ešte aj dnes sa výrobky Nestlé môžu na svojich obaloch pýšiť známym vtáčím hniezdom.

Vývoj loga Nestlé

Henri Nestlé – muž, ktorý založil jednu z najväčších potravinových firiem na svete. Nestlé mal zmysel pre vedecké inovácie, ktorý prepojil so svojím inštinktom pre marketing a ctižiadosťou. Jeho elán a zručnosť dodnes formujú a vedú našu spoločnosť.

Henri Nestlé pracoval ako asistent lekárnika medzi rokmi 1839 až 1843 v lekárni vo Vevey. Ďalej sa však vzdelával v oblasti chémie a iných vied. Neskôr, už ako podnikateľ a vytrvalý inovátor, experimentoval s výrobou rôznorodých produktov od malinovky až po cement. Neskôr vymyslel prelomový produkt „Farine Lactée“, ktorý mu priniesol veľký zisk.

Nestlé zo začiatku kupoval mlieko potrebné na prípravu detskej výživy každé ráno. V lete 1869, dva roky po spustení výroby Farine Lactée sa však rozhodol, že nastal čas na zmenu. Zabezpečil preto dodávky mlieka z mliekarne sídliacej v malej dedine blízko Vevey priamo do továrne. Umiestnenie firmy umožnilo Nestlé využívať mlieko z lokálnych zdrojov. Hoci bol Henri Nestlé nemeckého pôvodu, on aj jeho nasledovníci využívali vo svojej marketingovej stratégii od samého začiatku dobré meno kvalitného mlieka zo Švajčiarska. Nestlé je aj dnes jedným z najväčších odberateľov mlieka, ale i ďalších komodít, ako je kakao a káva. Vo Vevey stále sídli globálna centrála spoločnosti.

Nestlé si od začiatku uvedomoval dôležitosť poňatia firemnej značky. Logo spoločnosti, ktoré predstavuje vtáčatá kŕmené v hniezde na dubovej vetve, je odvodené od rodinného mena. Slovo „Nest“ totiž v nemčine znamená hniezdo. Logo síce bolo v priebehu rokov niekoľkokrát zmenené, na jeho rozpoznateľnosti a reprezentatívnosti sa však nič nezmenilo.

Späť na začiatok