Sort by
Sort by

Logá na obaloch

Recyklačné značky

Recyklačné značky slúžia spotrebiteľom na uľahčenie triedenia odpadu. Tieto symboly sú síce v rámci Českej a Slovenskej republiky dobrovoľné, ale môžete sa s nimi stretnúť na všetkých našich obaloch. S tým, kam vyhodiť ktorý obal, vám môže pomôcť aj naša aplikácia SortApp, podporovaná operačným systémom Android.

Späť na začiatok