Sort by
Sort by

ORION sa vydáva cestou udržateľne získavaného kakaa

Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Značka ORION je známa intenzívnou chuťou kakaa. ORION nedbá iba na chuť, ale aj na zodpovednosť k prostrediu, v ktorom žijeme. Preto všetky produkty tejto značky od nového roku obsahujú 100 % udržateľne získavané kakao. ORION tak nadväzuje na dlhodobé aktivity spoločnosti Nestlé, ktorá reaguje na rastúci dopyt po zodpovedne získavaných surovinách. Teraz zverejnila svoj program na odstránenie detskej práce a inovatívnu podporu pestovateľov kakaa.

„V ORIONE dbáme na to, aby naše produkty obsahovali iba kvalitné suroviny. Popri lokálnom mlieku a cukre chceme pre spotrebiteľa aj to najlepšie kakao. Naše 100 % udržateľne získavané kakao spĺňa všetky štandardy ekologickej udržateľnosti, férového obchodu a dodržiavania ľudských práv. To potvrdzuje aj certifikácia Rainforest Alliance,“ hovorí Stanislava Růžičková, marketingová manažérka Nestlé, a dodáva: „Naše ekologické zmýšľanie sa odráža aj vo výrobe čokolád. V našom závode ZORA v Olomouci využívame zelenú elektrinu, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov. Navyše máme z nášho závodu nulový odpad na skládky.“

Nestlé sa dlhodobo usiluje o udržateľnosť v mnohých oblastiach a výnimkou nie je ani pestovanie kakaa. Od roku 2009 spoločnosť v rámci svojho programu Nestlé Cocoa Plan zlepšuje život farmárov a zvyšuje kvalitu pestovaného kakaa. Teraz svoje ciele zintenzívni a do roku 2030 plánuje investovať celkom 1,3 miliardy CHF (1,25 miliárd euro) na odstránenie detskej práce.

Nestlé platí farmárom za dochádzku detí do škôl

Pestovatelia kakaa čelia mnohým výzvam, ktoré ich môžu viesť k zamestnávaniu svojich detí na rodinných farmách. Nestlé predstavuje komplexný program, ako pomôcť pestovateľom kakaa dosiahnuť taký príjem, aby sa uživili a prostredníctvom finančných stimulov ich motivuje k dochádzke detí do škôl a k udržateľnému poľnohospodárstvu. Konkrétne sa program opiera o tieto štyri piliere:

  • zápis do školy všetkých detí v domácnosti vo veku 6 – 16 rokov,
  • zavádzanie správnych poľnohospodárskych postupov, ako je prerezávanie stromov, ktoré zvyšuje produktivitu plodín, a tým zároveň pomáha zvyšovať príjmy pestovateľov,
  • zvyšovanie odolnosti voči klimatickým zmenám, napríklad výsadba tienistých stromov,
  • zabezpečenie diverzifikovaných príjmov, napríklad pestovaním ďalších plodín, chovom hospodárskych zvierat, včelárstvom a pod.


Zapojením do týchto aktivít rodiny pestovateľov získajú ročne až 500 CHF počas prvých dvoch rokov. Vyššia finančná podpora na začiatku pomôže pestovateľom urýchliť zavádzanie správnych poľnohospodárskych postupov, zvýšiť produktivitu plodín a prirodzene zvýšiť príjmy.

Aktuálne tento unikátny program vstupuje do testovacej fázy s 10 000 rodinami pestovateľov kakaa z Pobrežia Slonoviny a do roku 2030 ním Nestlé osloví všetkých pestovateľov kakaa v celom dodávateľskom reťazci.


Kontakt pre médiá:
Tereza Skrbková, manažérka korporátnej komunikácie, [email protected], +420 724 420 873


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 187 krajinách sveta, zamestnáva viac ako 270 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je prinášať silu potravín na zlepšenie života nás i budúcich generácií. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé, Nespresso alebo Purina, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred 155 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.cz.

Späť na začiatok