Sort by
Sort by

Program Viem, čo zjem v základných školách opäť popularizoval zdravé stravovanie a pravidelný pohyb

Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Potreba vzdelávať žiakov v oblasti správnych stravovacích návykov a pravidelného pohybu je stále aktuálna. Na Slovensku je mnoho škôl, ktorým na životnom štýle detí záleží. Aj preto sa prihlásili do programu zdravej výživy Viem, čo zjem, ktorý uzatvára už siedmy úspešný ročník. O tom, že je pre školy atraktívny, svedčí aj zapojenie rekordného počtu škôl v tomto školskom roku.

Program „Viem, čo zjem“ realizovaný s podporou spoločnosti Nestlé aj v siedmom ročníku ukázal, že základné školy na celom Slovensku kladú veľký dôraz na vzdelávanie detí v oblasti zdravého životného štýlu. Až 327 prihlásených základných škôl a ich 22 322 zúčastnených žiakov je toho najlepším dôkazom. Školy mali opäť k dispozícií komplexne vytvorené materiály na výučbu kratšieho projektu, alebo tiež rozšíreného voliteľného predmetu. Bonusom boli interaktívne materiály ku každej ponúknutej lekcii, ktorých bolo k dispozícii šesť.

„Pozitívna spätná väzba od prihlásených škôl potvrdzuje, že program je veľkým prínosom pre žiakov. Tí sa hravým spôsobom naučia ako sa vyvarovať rizikám nevhodného stravovania a osvojiť si správne návyky. V dobe, kedy prieskumy vravia o zvýšenom počte obéznych detí, je dôležité dbať na osvetu v oblasti správnej výživy a pravidelného pohybu. A práve preto nás teší, že program ´Viem, čo zjem´ je stále dôležitejšou súčasťou vyučovacieho procesu,“ uvádza Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.

Lákadlom bola odmena pre školy, ale aj zábavná súťaž

Všetky školy, ktoré sa do programu prihlásili mali možnosť vyhrať skvelé ceny. Spomedzi škôl registrovaných vo voliteľnom predmete bola vylosovaná jedna, ktorá získala odmenu na nákup športových pomôcok. Pre všetky zapojené školy bola vyhlásená aj súťaž s názvom „Varíme spolu zdravo a chutne“, v ktorej mali žiaci za úlohu vymyslieť recept zo zdravých surovín. Overiť si tak mohli vedomosti nadobudnuté počas hodín. Tri najšikovnejšie školy získali takisto odmenu v podobe športových pomôcok pre školskú telocvičňu.

K úspechu programu prispeli aj spolupracujúci influenceri, propagujúci zdravú stravu a pohyb. Foodblogerka Barbora Kyšková pripravila dva chutné a zdravé recepty, ktoré si môže každý ľahko doma pripraviť. Tieto a ďalšie videá s chutnými receptami sú dostupné na YouTube stránke programu „Viem, čo zjem“.

Novinky od nového školského roka

V budúcom školskom roku pribudne novinka, a to v podobe novej lekcie zameranej na udržateľný potravinový systém. Prístup k nej budú mať všetky zapojené školy, či už v rámci projektu alebo voliteľného predmetu.

Pre školy, ktoré sa zapoja formou projektu (3., 4. a 5. ročníky) budú aj v nadchádzajúcom školskom roku k dispozícii učebné materiály k šiestim témam (Hygiena potravín, Vyvážená strava, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania, Pitný režim, Energia). Školy si vyberú ľubovoľný počet tém, ktoré s triedami chcú absolvovať vo vlastnej réžií. Navrhnuté aktivity a úlohy môže učiteľ využiť v závislosti od podmienok školy, zručností a záujmu žiakov.

Metodické materiály k voliteľnému predmetu ponúkajú učiteľom tiež komplexne spracované podklady k vyučovaniu v 4. alebo 5. ročníku základných škôl. Obsahujú sedem tematických celkov v rozsahu 37 vyučovacích hodín (Vyvážená strava, Pitný režim, Ovocie a zelenina, Riziká nevhodného stravovania, Energia, Hygiena potravín, Potravinový odpad). Vzdelávací štandard, metodické materiály spolu s digitalizovanými a interaktívnymi učebnými materiálmi boli pre učiteľov vytvorené v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Materiály sú komplexné a učitelia si už nič ďalšie na hodiny nemusia pripravovať.

Registrácia do nového školského roka je spustená

Školy, ktoré majú záujem prihlásiť svoju školu do voliteľného predmetu tak môžu urobiť na stránke:
https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/registracia-do-volitelneho-predmetu/

V prípade záujmu o účasť školy formou projektu, je možné sa prihlásiť na stránke:
https://www.viemcozjem.sk/projekt/registracia-do-projektu/

Program „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí, ktorý sa od roku 2009 postupne rozšíril do 84 krajín sveta. Na Slovensku sa realizuje v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. ÚVZ program „Viem, čo zjem“ predstavuje vo svojich publikáciách ako príklad dobrej praxe preventívnych programov v zdravotníctve, zameraných na problematiku zdravej výživy a pohybovej aktivity. Viac informácií o programe je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.


Kontakt pre médiá:
Tereza Skrbková, manažérka korporátnej komunikácie, [email protected], +420 724 420 873


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí i ich domácich maznáčikov. Ide o viac než 2 000 značiek, od globálnych ikon ako je Nescafé alebo Nespresso až k miestnym značkám. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. V Česku vyrába Nestlé vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Viac na www.nestle.sk.

Späť na začiatok