Sort by
Sort by

Komunikácia

Náš tím je ambasádorom firemnej značky a prispieva k budovaniu pozitívneho imidžu našej spoločnosti. Oddelenie korporátnych záležitostí zodpovedá za to, aby boli externé, ale aj interné správy doručené správnym adresátom. Sleduje trendy, čelí výzvam, buduje korporátnu identitu a rešpektuje verejný záujem.

Vzťahy s médiami: sme hlasom spoločnosti Nestlé, komunikujeme s online, rozhlasovými a tlačenými médiami. 

Verejné záležitosti: budujeme vzťahy s externými zainteresovanými subjektmi a našim cieľom je zabezpečiť rozvoj stratégií reagujúcich na spoločenské zmeny. 

Obsahová a digitálna komunikácia: spravujeme firemné webové stránky a sociálne médiá, ktoré každý deň oslovujú milióny spotrebiteľov. 

Interná komunikácia: poskytujeme zamestnancom informácie a usilujeme sa o ich zapojenie.

Korporátne záležitosti: zodpovedáme za to, aby naša spoločnosť mala dobré postavenie a vplyv na súčasnú i budúcu agendu potravinárskeho priemyslu, preto sme prítomní v priemyselných i obchodných organizáciách.

Volám sa Robert Kičina a som manažérom pre korporátne záležitosti v Nestlé. Aby som mohol zastávať túto pozíciu, musel som si aj ja prejsť svoju kariérny cestou.
V roku 2002 som absolvoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave (bez čiarky) odbor Management. Po škole som pracoval v Podnikateľské aliancii na slovenskom, po dvanástich rokoch som odišiel do Nestlé v Bratislave, kde som pôsobil tri roky ako manažér pre korporátne záležitosti a odtiaľto som sa nakoniec dostal do Prahy, kde od októbra 2018 pôsobím ako manažér pre korporátnu komunikáciu.
Hlavnou náplňou mojej práce je komunikácia. Externé, interné i digitálne. Jednoducho povedané, spoločne s mojím tímom budujeme dobré meno Nestlé. V mojom odbore je najdôležitejšie byť pozorný a dôsledný (bez čiarky) a zároveň sledovať, čo sa deje za bránami firmy. Človek na mojej pozícii musia mať prehľad o novinkách a aj všeobecný prehľad o tom, ako všetko funguje a kam sa uberá budúcnosť komunikácie.
Mimo prácu sa venujem najviac svojim deťom a hre na piano.

Robert photo
Robert Kičina

Späť na začiatok