Sort by
Sort by

Spoločnosť Nestlé si uvedomuje dôležitosť podpory mladých ľudí vo všetkých obdobiach ich života – od obdobia vzdelávania, zapájanie sa do pracovného procesu prostredníctvom projektov či podporou pri hľadaní zamestnania a dobrom uplatnení sa v praxi.

V závode Carpathia Prievidza sa sústreďujeme na prípravu našich budúcich zamestnancov vo výrobe aj prostredníctvom duálneho vzdelávania v týchto odboroch:

  • H 2980 Pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín
  • K 2697 Mechanik elektrotechnik

Duálne vzdelávanie je výbornou formou prípravy na reálny pracovný život.

Duálne vzdelávanie > Components

 

Odbor H 2980 Pracovník v potravinárstve – v spolupráci so SOŠOaS, ul. Kalinčiaka 1, Prievidza –
www.kalina.sk
3 ročný odbor, 4 dni školského vyučovania a 6 dní praxe na pracoviskách závodu Nestlé pod dohľadom skúsených operátorov a inštruktorov.
Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť o duálne vzdelávanie

Odbor K 2697 Mechanik elektrotechnik – v spolupráci so SOŠ, T. Vansovej 32, Prievidza –
www.sospd.sk
4 ročný odbor s maturitou, 5 dní školského vyučovania a 5 dní praxe na pracoviskách závodu Nestlé Prievidza, pričom v 1. ročníku sa praktické vyučovanie realizuje v školských dielňach.
Dokumenty na stiahnutie: Žiadosť o duálne vzdelávanie

Pre viac informácií kontaktujte:
[email protected]
[email protected]
alebo telefonicky na čísle +421 905 652 540

Duálne vzdelávanie v závode Carpathia Prievidza

Späť na začiatok