Sort by
Sort by

Zásady podnikania spoločnosti Nestlé odrážajú náš záväzok dodržiavať platné zákony a nariadenia, ako aj vlastné pravidlá a záväzky. Na tomto základe staviame náš biznis. Skutky majú väčšiu váhu ako slová, preto podľa našich princípov aj konáme. Len tak zaistíme, aby bola naša spoločnosť riadená v súlade s tým, k čomu sme sa zaviazali. Aj vy nám môžete pomôcť tento cieľ dosiahnuť.
Systém hlásenia podozrenia z porušenia záväzkov „Speak Up“ poskytuje všetkým externým subjektom, najmä našim dodávateľom a obchodným partnerom, špeciálny komunikačný kanál pre hlásenie podozrení z porušenia etických a iných pravidiel správania uvedených v Zásadách podnikania spoločnosti Nestlé.

 

DÔLEŽITÉ: Sťažnosti na výrobky a služby, ako reklamácie či podnety vzťahujúce sa na kvalitu, je potrebné hlásiť priamo servisu pre spotrebiteľov. Ak nám chcete poslať sťažnosť, pochvalu alebo akúkoľvek otázku týkajúcu sa našich výrobkov a služieb, použite tento kontaktný formulár::

 
 

 
Ako nahlásiť podozrenie z porušenia záväzkov?

Systém hlásenia porušenia záväzkov „Speak Up“ je vám neustále k dispozícii.

  1. Použite webový formulár.
  2. Dostanete unikátne číslo prípadu. Toto číslo si poznačte a dobre uschovajte.
  3. Číslo prípadu je vaším osobným prístupovým kľúčom k vášmu hláseniu v Systéme hlásenia porušenia záväzkov. Umožní vám sledovať postup vášho prípadu a poskytnúť dodatočné informácie. Pri každom vstupe do systému budete požiadaní o zadanie tohto čísla.
  4. Všetky podnety berieme vážne a na základe každého hlásenia podnikneme príslušné kroky. O postupe vybavenia vášho podnetu vás budeme informovať.
  5. Kedykoľvek môžete navštíviť webovú stránku a sledovať vývoj vášho prípadu prostredníctvom prideleného čísla.
  6. Usilujeme sa o neustále zlepšovanie Systému hlásenia porušenia záväzkov a vyhradzujeme si právo ho v budúcnosti upravovať.

Pri vytváraní podnetu je potrebné zadať prístupový kód pre Českú republiku 70796, aby došlo k správnemu zaradeniu formulára.

Späť na začiatok