Sort by
Sort by

Oznámte nám, ak máte pochybnosti

Zásady podnikania spoločnosti Nestlé odrážajú náš záväzok konať v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami, ako aj vlastnými pravidlami a štandardmi, čo predstavuje nekompromisný základ nášho podnikania. Aby neostalo len pri slovách na papieri, naše zásady sú vykonateľné a sme pripravení urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili, že naša spoločnosť bude riadená v súlade s našimi záväzkami. I vy nám môžete pomôcť dosiahnuť tento cieľ.
Systém nahlasovania podozrení z porušenia záväzkov „SpeakUp“ poskytuje všetkým externým subjektom, predovšetkým našim dodavateľom a obchodným partnerom, osobitný komunikační kanál na hlásenie podozrení z porušenia etických a iných pravidiel správania uvedených v Zásadách podnikania spoločnosti Nestlé.

 

DÔLEŽITÉ: Sťažnosti na výrobky a služby, ako reklamácie alebo podnety týkajúce sa kvality, treba nahlasovať priamo na zákaznícky servis. Pokiaľ nám chcete zaslať sťažnosť či pochvalu alebo akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa našich výrobkov a služieb, použite prosím nasledovný kontaktný formulár na zákaznícky servis:

 
 

 
Ako nahlásiť podozrenie z porušenia záväzkov?

Systém nahlasovania podozrení z porušenia záväzkov "SpeakUp" je vám k dispozícii neustále.

  1. Môžete použiť internetový formulár.
  2. V oboch prípadoch dostanete unikátne číslo prípadu. Toto číslo si poznačte a dobre uschovajte.
  3. Číslo prípadu je vaším osobným prístupovým kľúčom k vášmu podnetu v Systéme nahlasovania podozrení z porušenia záväzkov. Umožní vám sledovať postup vášho prípadu a poskytnúť dodatočné informácie. Pri každom vstupe do systému budete požiadaní o zadanie tohoto čísla.
  4. Všetky podnety berieme vážne a na základe každého hlásenia podnikneme príslušnú akciu. Budeme vás informovať o postupe vybavenia vášho podnetu.
  5. Kedykoľvek môžete navštíviť túto internetovú stránku a sledovať vývoj vášho prípadu prostredníctvom prideleného čísla.
  6. Usilujeme sa o neustále zlepšovanie Systému nahlasovania podozrení z porušenia záväzkov a vyhradzujeme si právo ho v budúcnosti upravovať.

Pri zadávaní podnetu je potrebné zadať prístupový kód pre Slovenskú republiku 27696, aby došlo k správnemu zaradenie formulára.