Naším cieľom

Zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti

Najväčší potravinársky výrobca a distribútor v ČR a SR
Ročné tržby 155,8 mil. Eur v SR v roku 2014
Ročné tržby 11,2 mld. Kč v ČR v roku 2014
Export tovaru v hodnote 3,3 mld. Kč v ČR v roku 2014
2 800 zamestnancov v ČR a SR
Export tovaru v hodnote 49,6 mil. Eur v SR v roku 2014