Sort by
Sort by

Nestlé ako zodpovedný zamestnávateľ dbá na kvalitu podmienok pre zamestnancov, zákazníkov aj spotrebiteľov. Zaujímame sa o regióny, kde sú naše výrobné závody, a v daných lokalitách podporujeme dobročinné projekty a aktivity tamojších obyvateľov.

Závod Nestlé v Krupke

V Krupke sa cielene zameriavame na darovanie nielen hotových výrobkov, ale aj nevyužitých surovín. Pravidelne darujeme potraviny do potravinových bánk. Výrobky Nestlé dávame do miestnej nemocnice aj na charitu. Nespotrebované či vyradené suroviny zase darúvame spolku poľovníkov a farmárov, aby nimi mohli kŕmiť zver. Aktívne sa tiež zúčastňujeme na sadení stromov či robíme zbierky oblečenia pre ľudí v núdzi.

Závod Nestlé Sfinx Holešov

V poslednom období sme podporili napríklad akciu Čisté mesto alebo Európsky deň bez áut. Prispeli sme tiež na sociálny projekt „Automobil pre Senior centrum Holešov“.

Pravidelne podporujeme cyklistické preteky, ako je Rohálovská či Rusavská päťdesiatka. Spolupracujeme aj s celým radom miestnych športových klubov, akými sú napríklad Bežecký klub Holešov, Šermiarsky klub Zlín alebo Cykloteam Hulín.

Zároveň pomáhame aj menším športovým projektom formou vecných sponzorských darov, napríklad Pretekom horských bicyklov v Hulíne alebo Parkúrovým pretekom v Martiniciach. Sme hlavným sponzorom Vyfarbeného behu v Kroměříži. Úzko spolupracujeme aj s Kroměřížskou nemocnicou.

Závod Nestlé Zora Olomouc

Začiatkom roka 2022 sme v rámci výzvy „Nebuď zbabelec a namoč sa!“ usporiadali zamestnaneckú zbierku Spoločnosti pre ranú starostlivosť. V roku 2023 sme finančne podporili aj dievčenské hádzanárske družstvo DHK Zora Olomouc.

Formou darovania čokoládových výrobkov sme podporili napríklad Diakoniu Betlém, SPMP Olomouc, Dom detí a mládeže Uničov, rodinné centrum Provázek, Červený kríž Kroměříž či Fakultnú nemocnicu v Olomouci.

Závod Nestlé Carpathia v Prievidzi

V Prievidzi sa zamestnanci pravidelne zúčastňujú na podujatí Upracme Slovensko a spoločnými silami dvakrát ročne upratujú okolie závodu. V rámci projektu Milión stromov pre Slovensko, realizovaného organizáciou Lesy SR, sa podieľame na výsadbe stromov v oblastiach Trenčianskeho a Bratislavského kraja.

Späť na začiatok