Sort by
Sort by

Drahšie vstupy zvýšia ceny výrobkov Nestlé

Späť na Tlačové Správy

Rastúce ceny vstupných surovín a ďalšie náklady spolu s nestabilitou spôsobenou pandémiou COVID-19 nútia spoločnosť Nestlé zvýšiť ceny svojich výrobkov. K zvýšeniu dôjde v nasledujúcich mesiacoch naprieč hlavnými kategóriami. Zvýšené náklady na obstarávanie strategických surovín, logistiky, energií a obalových materiálov je spoločnosť schopná kompenzovať z rastu a vnútorných rezerv len čiastočne. Upravené ceny zabezpečia stabilitu výroby a dodávok na pulty slovenských obchodov pri zachovaní vysokej kvality výrobkov.

„V roku 2020 spôsobila pandémia COVID-19 vysokú nestabilitu na trhu. Znížila sa výrobná kapacita, doprava bola obmedzená a zvýšili sa požiadavky na hygienické a protipandemické opatrenia. K tomu sa pridali klimatické zmeny, ktoré spôsobili horšiu úrodu. Nárast cien komodít najviac ovplyvnil segment kávy, pričom cena arabiky a robusty vzrástla o desiatky percent v dôsledku sucha a mrazov v Brazílii a vyšších nákladov na dopravu. Klimatické zmeny viedli tiež k zvýšenému dopytu a následnému nárastu cien pšenice a kukurice, ktoré sú hlavnými zložkami najmä cereálií. Výrazne vzrástla cena olejov, ktoré sa používajú pri výrobe širokej škály potravín. Nedostatok cukru ovplyvnil výrobu čokolády a cukroviniek. Horšia dostupnosť a nárast cien obalových materiálov sa dotkli výrobkov vo všetkých kategóriách. Súčasná ekonomická situácia nás núti zvyšovať ceny vybraných kategórií výrobkov o 4 až 13 %,“ hovorí Robert Kičina, hovorca Nestlé Česko a Slovensko.

Zmena cien je nevyhnutná za účelom zachovania kvality výrobkov, ktorá je pre Nestlé absolútnou prioritou. Spoločnosť hodlá naďalej uplatňovať najvyššie štandardy v receptúrach a nutričnom zložení bez kompromisov. Naďalej bude investovať do dodávateľov poľnohospodárskych surovín, aby zabezpečila požadovanú kvalitu vstupných surovín. Neprimeraný tlak na malých dodávateľov by nevyhnutne viedol buď k poklesu kvality, alebo by týchto dodávateľov dostal do neudržateľnej ekonomickej situácie. Jednou z priorít je zavádzanie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva s cieľom zabrániť masívnej degradácii pôdy, zlepšiť jej kvalitu a úrodnosť a zvýšiť jej schopnosť absorbovať CO2. Nestlé považuje tieto investície za nevyhnutné aj v časoch vysokej volatility trhu.


Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér korporátnej komunikácie, [email protected], +421 907 706 112


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí i ich domácich maznáčikov. Jedná sa o viac než 2 000 značiek, od globálnych ikon ako je Nescafé alebo Nespresso až k miestnym značkám. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. V Česku vyrába Nestlé vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO a ďalšie. Viac na www.nestle.sk.

Späť na začiatok