Sort by
Sort by

Mezinárodní den žen

Oslavte s námi úspěchy žen v Nestlé a podívejte se na příběhy tří z nich!
Mezinárodní den žen

Jednou z hlavních hodnot Nestlé je respekt k diverzitě a rovnost šancí. Mezinárodní den žen je výbornou příležitostí k připomenutí, jak nám diverzita pomáhá v našem fungování a jaké příležitosti nabízí Nestlé ženám. Proto jsme dnes vybraly tři „superženy“ z Nestlé, Marii Doušovou, Martinu Šilhánovou a Ninu Križanovou, kterých jsme se zeptali na pár otázek.

MDZ-Marie-Dousova.jpg

Jak se jmenujete a jaká je vaše pracovní pozice v Nestlé?

Jmenuji se Marie Doušová a v současné době působím v Nestlé jako Regional Business Executive Officer divize Nestlé Professional pro centrální, východní a jižní Evropu. Než jsem však do této funkce nastoupila, pracovala jsem 5 let v centrále firmy ve Švýcarsku a byla zodpovědná za prodej a řízení zákazníků v Evropě, Středním Východě a Severní Africe.

Jak jste se dostala k práci v Nestlé?

Svou kariéru v Nestlé jsem započala po ukončení vědecké aspirantury na Akademii Věd a studia MBA v Rochester Institute of Technology v roce 1993. Začínala jsem v marketingu cukrovinek, které jsou doteď mojí srdeční záležitostí. Podílela jsem se na uvedení a rozvoji českých čokoládových a nečokoládových značek jako například Orion, Granko a Bon Pari. Po čtyřech úspěšných letech mi byla nabídnuta pracovní zkušenost v zahraničí. Odešli jsme tedy s rodinou za hranice České republiky a strávili 16 let v různých evropských zemích, kde jsem pracovala v oblasti marketingu, prodeji a generálním managementu. Musím uznat, že práce to byla náročná, ale také vždy velmi radostná, tvořivá a velmi smysluplná!

Jaké to je být pracující ženou v Nestlé?

Pro mě byla práce v Nestlé vždy do velké míry naplněním. Firma mi umožnila se setkat s velkou spoustou skvělých a chytrých kolegů, kteří mě dennodenně inspirovali a stále inspirují. Výzvy, které mi Nestlé předestřelo, mě vždy oslovily a daly možnost dalšího osobního rozvoje. Samozřejmě, nebudu skrývat, že se nevyskytly i okamžiky, kdy jsem se musela rozhodnout, co je priorita, jestli práce nebo rodina. Ale i takové situace člověka naučí lepší prioritizaci, plánovaní a většímu nadhledu.

Pokud se tedy vrátím k uplynulým 28 rokům ve firmě, mohu na vaši otázku odpovědět, že být pracující ženou v Nestlé je skvělé.

Jak vás Nestlé podpořilo v dosažení vašeho cíle?

Nestlé mi otevřelo dveře a dovolilo mi, abych si našla svou cestu k naplnění života smysluplnou prací. Svůj pracovní den trávím s lidmi, kterých si nesmírně vážím, cením a kteří mě při každém setkaní posunují dále. Nabídlo mi také velmi zajímavé zkušenosti z jiných zemí a kultur. Jsem velmi šťastná, že jsme se svými zahraničními kolegy dodnes v kontaktu. Je také třeba říct, že firemní podpora, ať už se jedná o různá školení, tréninky či kursy, je opravdu excelentní!

Jak byste povzbudily ostatní ženy, aby uskutečnily svůj sen?

Myslím, že ženy, pokud jde o naplnění životních snů, udělaly v posledních letech opravdu velký krok vpřed. Přesto však bývají často i dnes příliš kritické k sobě samým a kladou na sebe vysoké nároky. Mívají také obavy z toho, jak skloubí práci se svou mateřskou a rodinnou rolí. Myslím, že téměř všechny ženy si tím do jisté míry procházejí. Nicméně, pokud mají jasno v tom, co je jejich snem, tak jim mohu říct jen jedno – rozběhněte se a jděte naplno do toho! Čas vám běží, nic a nikdo kromě vás samotných vám v tom nebrání. Občas vás potkají překážky, občas uděláte chyby, ale i když vám budou docházet síly, nevzdávejte to.

Jak vnímáte rovnost příležitostí v Nestlé?

Diverzita a inkluze je jedním z hlavních pilířů firmy, je její klíčovou prioritou a nedílnou součástí její kultury! Dle mých dlouholetých zkušeností Nestlé velmi dbá na rovnost příležitostí pro všechny zaměstnance. Diverzita našich týmů je zásadním parametrem pro lepší zapojení talentu a schopností našich zaměstnanců a jednoznačně přispívá k pestré firemní kultuře.

MDZ-Martina-Silhanova.jpg

Jak se jmenujete a jaká je vaše pracovní pozice v Nestlé?

Jmenuji se Martina Šilhánová a v Nestlé pracuji za pozici CSR/CSV manažerky, což znamená, že jsem zodpovědná za společenskou odpovědnost v Nestlé. Mám na starost projekty, které k ní přispívají, jako je například Nestlé pro zdraví dětí a projekty zabývající se snižováním dopadů našeho podnikání na životní prostředí. Samozřejmě zastřešuji také dobročinné aktivity firmy i nás, jako zaměstnanců. Mou náplní je projekty implementovat, řídit, rozvíjet a také komunikovat. Dále pracovat na viditelnosti společnosti Nestlé a rozvíjet dobré vztahy s našimi stakeholdery.

Jaké je to být pracující ženou v Nestlé?

Obecně být pracující ženou s rodinou není nikdy úplně snadné a neobejde se to bez podpory partnera, ale také nadřízeného, vlastní disciplíny a sebedůvěry. Můj šéf Vratislav nám dává velkou důvěru a míru flexibility, takže neřeší pracovní hodiny, ale výsledek. To nám dává prostor si nastavit práci a skloubit ji také s rodinou. Navíc významně podpořil i mé vlastní rozhodnutí dostudovat vysokou školu a dodal mi sebedůvěru se do toho pustit. V tento moment dokončuji poslední ročník vysokoškolského studia.

Mám dvojčata a bez toho, aby se zapojily do chodu domácnosti, by to nešlo. Navíc bez velmi vstřícného a podporujícího manžela bych na takovou práci ani pomyslet nemohla. Myslím, že všichni tři vidí, jak moc mě to baví, o tématech doma často mluvíme. Dá se říct, že má práce formuje i to, jak žijeme. Zapojuji rodinu do aktivit, takže uklízíme Česko, nakupujeme potraviny a darujeme je potravinové bance. Každý z nás máme svou organizaci, které měsíčně darujeme peníze včetně dětí, které přispívají ze svého kapesného prostřednictvím DMS ROK. Tím, že vidí, co dělám, je pro ně snazší mě podpořit a pomoct mi. Proto se nezlobí, když nad něčím trávím čas. Přála bych dětem, aby jednou dělaly to, pro co jejich srdce hoří, jako to mám já.

Jak vás Nestlé podpořilo v dosažení vašeho cíle?

Vítala jsem flexibilní pracovní dobu a možnost využít home-office ještě před dobou covidu. Dále je to také dobrá spolupráce v týmu a s kolegy z dalších oddělení, díky které se dá skloubit pracovní a osobní rovina života. V Nestlé vnímám kulturu, ve které se zaměstnanci podporují, aby našli vlastní rovnováhu. Není to samozřejmě vždy snadné. Jsou dny, kdy už ani nechcete vidět, že přišel další e-mail nebo zvoní telefon. Vážím si důvěry, že nemusím být dostupná přesně „od do“, ale prostě záleží na mně, jak si to zorganizuji.

Jak byste povzbudily ostatní ženy, aby uskutečnily svůj sen?

Je důležité si nastavit vlastní očekávání a co je pro Váš sen potřeba udělat. Rozhodně to prodiskutujte doma, podpora od partnera a rodiny je nepostradatelná. A pak se nebojte, spousta věcí se vyřeší po cestě, některé samy zmizí, jiné se objeví. Rozhodně je potřeba velká míra flexibility a schopnost improvizovat. Co se osvědčilo mně, je poznání, že nemusím vždycky všechno dělat já osobně. Jsem vděčná za důvěru a prostor, a tak ji dávám i já dál. Svým kolegům v mém týmu, ale i dětem doma.

Jak vnímáte rovnost příležitostí v Nestlé?

Myslím, že hlavním kritériem při výběru uchazeče na pozici nebo při nastavování kariéry v Nestlé jsou schopnosti a dovednosti člověka. Oceňuji, že Nestlé sladilo pravidla pro manžele, druhy-družky i stejnopohlavní páry. Co vnímám stále jako dluh, je zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním. Řekla bych, že to není neochotou, spíše chybějící zkušeností, která by ukázala, že není nutné se čehokoliv obávat.

MDZ-Nina-Krizanova.jpg

Jak se jmenujete a jaká je vaše pracovní pozice v Nestlé?

Volám sa Nina Križanová a pracujem ako Factory manager v závodu SFINX v Holešove.

Jak jste se dostala k práci v Nestlé?

Do Nestlé som nastúpila hneď po škole v roku 2013 a to na pozíciu Graduate do závodu v Prievidzi. Následne som bola po roku presunutá do závodu SFINX v Holešove, kde som do roku 2017 pôsobila ako TPM koordinátor a bola som v čele tímu, ktorý sa zameriaval na riadenie projektov na elimináciu strát v závode. V roku 2018 som postúpila na pozíciu Production manažera želé no a neskôr som dostala na zodpovednosť celú výrobu v závode.

Jaké je to být pracující ženou v Nestlé?

Ako žena v Nestlé nevnímam rozdiely v prístupe ženám a mužom. U nás na závode dbáme na dodržiavanie pravidiel gender balance. Napríklad v manažmente je nás tu takmer 50:50. Som rada, že Nestlé poskytuje rovnaké príležitosti bez ohľadu na pohlavie.

Jak vás Nestlé podpořilo v dosažení vašeho cíle?

Najviac ma potešilo, že Nestlé má výborne nastavený systém rozvoja a hodnotenia zamestnancov a to nielen z hľadiska plnenia cieľov, ale aj potenciálu na preberanie komplexnejších úloh. Navyše nám ponúka špeciálne rozvojové skolenia, čoho si veľmi vážim.

Jak byste povzbudily ostatní ženy, aby uskutečnily svůj sen?

Predovšetkým by nemali počúvať tých, ktorí im vravia, že to nedokážu, bojovať za svoj sen, obetovať sa a tvrdo na sebe pracovať.

Jak vnímáte rovnost příležitostí v Nestlé?

Ako už som hovorila, rovnosť príležitostí je prirodzenou súčasťou nášho fungovania.

Zpět na začátek