Sort by
Sort by

Světový den recyklace

Oslavte s námi světový den recyklace a připomeňme si, jak je řešení znečištění naší planety naléhavé.
Světový den recyklace

Dnes slavíme světový den recyklace, což je nejlepší čas si připomenout aktivity Nestlé v souvislosti s plasty a odpady. Na našem trhu je v této oblasti tou nejpovolanější Public Affairs & NHW managerka Jana Blecherová. V krátkém rozhovoru Jana představuje naše aktivity i cíle v cestě za bezodpadovou budoucností.

Než přejdeme k současnosti, mohla byste nám nastínit, kde se cíle Nestlé v oblasti obalů vlastně vzaly?

Ty současné se stanovily před 3 lety, ale počátek byl už dávno. Pro Nestlé byl a je důležitý stav krajiny a životního prostředí, kde působí, tedy nejen celosvětově, ale i na našem trhu. Už v roce 2018 jsme se zavázali přejít do roku 2025 na recyklovatelné nebo vratné obaly, aby žádný obal našeho výrobku neskončil na skládce nebo jako volně pohozený odpadek. Navíc se chystáme investovat do roku 2025 asi 50 miliard korun do rozvoje trhu s recyklovanými plasty, podpory startupů a nových technologií. Vloni se zároveň cíle v oblasti obalů staly nedílnou součástí Nestlé plánu ke snižování emisí.

Ano, ale mohla byste nám konkrétně říct, co v Česku a na Slovensku pro snížení plastů děláme?

Naše činnost se zaměřuje na tři základní oblasti. První je vývoj nových obalů, druhá je recyklace a zpracování plastového odpadu a ve třetí se soustředíme na změnu vnímání a přemýšlení o svém chování prostřednictvím vzdělávání i podpory dobrovolnictví.

Jak vypadá vývoj nových obalů v praxi, tedy v našich závodech?

V závodech v Česku a na Slovensku plánujeme ročně ušetřit 50 tun plastů z našich obalů. Buď je nahrazujeme papírem (bujony ze Sfinxu, nebo tyčinka YES!), nebo odstranění plastu ze skupinového balení, to je příklad výrobku Anticol. Eventuálně redukujeme kombinované obaly jako v případě polévek Maggi Nápady. Plasty snižujeme i jinde, např. výrobky Nestlé Professional v Prievidzi.

Jako druhou oblast uvádíte recyklaci a zpracování plastového odpadu, co si pod tím můžeme představit?

V zásadě se orientujeme na tři úkoly. Prvním je zlepšování spolupráce s veřejnými systémy sběru a recyklace obalů. Druhou výzvou je recyklace našich kávových kapslí. Třetí oblastí je pak zmapování recyklovatelnosti našich obalů, tedy jak to funguje v praxi, jestli je pro spotřebitele značení jednoznačné, jestli ví, co s obalem udělat. Tady připravujeme zajímavou aplikaci, kterou vám brzy představíme.

Uváděla jste, že se snažíme změnit myšlení a chování lidí. To je asi hodně náročné?

To určitě, ale vnímání této problematiky je důležité, aby se začala vážně řešit. Proto se aktivně účastníme řady konferencí a seminářů, informujeme o problematice veřejnost prostřednictvím médií, kterým vysvětlujeme naše snahy a zodpovědný přístup. A i pro naše kolegy připravujeme řadu aktivit, které mají na problematiku upozornit, jako například zapojení do celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Více informací naleznete na naší webové stránce https://www.nestle.cz/cs/nestle-pro-spolecnost/planeta/boj-proti-plastovemu-odpadu