Sort by
Sort by

Co dělá Nestlé ohledně odlesňování?

employees planting a tree

Jsme si vědomi nezbytnosti etického a udržitelného získávání surovin včetně palmového oleje. Nestlé je proti ničení deštných pralesů a považuje to za jeden z palčivých ekologických problémů dneška.

To se týká i pralesů v Indonésii, které jsou přirozeným prostředím pro výskyt orangutanů a mnoha další živočišných druhů. Již v roce 2010 se Nestlé přihlásilo k závazku, že naše výrobky nebudou spojeny s poškozováním deštných pralesů. Tento závazek se týká všech našich surovin i obalů a neomezuje se výlučně na palmový olej.

Od roku 2010 je Nestlé partnerem organizace TFT (The Forest Trust) s cílem podrobně zkoumat dodavatelský řetězec palmového oleje a vyhnout se nákupu takového, který by pocházel z farem, spojených s odlesňováním. 

Nestlé v roce 2016 nakoupilo globálně 420 000 tun palmového oleje, což představuje méně než 1 % světové produkce této suroviny. V roce 2016 bylo 57 % palmového oleje, který jsme nakoupili, získáno udržitelným způsobem v souladu se Zásadami zodpovědného nakupování. U více než 90 % palmového oleje jsme znali zpracovatelský závod v zemi původu. Naším cílem je hodnoty udržitelnosti neustále zvyšovat.

Klademe důraz na ochranu rašelinišť a lesů s vysokou schopností absorpce oxidu uhličitého, navíc neodebíráme olej z plantáží, které vznikly odlesněním po roce 2005. Více se můžete dozvědět v dokumentu Responsible Sourcing Guidelines, který je závazný pro všechny pobočky Nestlé na celém světě. Naši snahu o udržitelné získávání surovin ze zdrojů, které k odlesňování nepřispívají, nelimitujeme pouze na palmový olej, podobně se soustředíme i na sóju nebo zdroje pro papír a lepenku, které používáme na balení našich výrobků.

Jsme členem sdružení Consumer Goods Forum a podporujeme jeho závazek pomoci dosáhnout nulového čistého odlesňování do roku 2020. 

V roce 2013 jsme ve spolupráci s nevládní organizací Conservation International vyvinuli zásady, jak sledovat a dokumentovat  oblasti nejvíce ohrožené odlesňováním.

V roce 2014 jsme spolu s množstvím dalších společností podpořili online aplikaci Global Forest Watch transparentně mapující, co se děje s lesy po celém světě. Tato aplikace je určena těm, kteří chtějí lépe pracovat s lesy po celém světě a zlepšit místní životní podmínky.

Pokrok Nestlé při dodržování závazků je celosvětově monitorován externími organizacemi včetně pravidelných setkání Nestlé s GREENPEACE. Organizace GREENPEACE navíc v roce 2016 ocenila zodpovědný přístup Nestlé k problematice odlesňování.