Sort by
Sort by

Impact®

Impact® Oral je kompletná imunomodulačná výživa so zvýšeným obsahom bielkovín obohatená o arginín, omega-3 mastné kyseliny a nukleotidy, s klinicky preukázanou účinnosťou v predoperačnej príprave. Znižuje výskyt pooperačných komplikácií o 39 až 61 %, skracuje trvanie hospitalizácie v priemere o dva dni a zároveň znižuje riziko nebezpečenstva otvorenia rany o 42 %. Potravina na osobitné medicínske účely.

Impact® Enteral je imunomodulačná, nutrične kompletná výživa s omega-3 mastnými kyselinami, arginínom a nukleotidmi, s klinicky preukázanou účinnosťou v predoperačnej príprave a pooperačnej starostlivosti. V predoperačnej príprave a pooperačnej starostlivosti u onkologických pacientov, pacientov podstupujúcich kardiovaskulárny zákrok, ktorí sú vystavení stresovej záťaži, u pacientov so sklonom k infekciám či pomalému hojeniu rán. Potravina na osobitné medicínske účely.

Viac informácií nájdete na nestlehealthscience.sk

Späť na začiatok