Sort by
Sort by

Nestlé a Aliancia pre mladých ponúknu 300 000 nových pracovných príležitostí

Aliancia pre mladých
Späť na Tlačové Správy
Praha

Nestlé a Aliancia pre mladých dnes oznámili, že do roku 2025 vytvoria pre mladých ľudí 300 000 nových pracovných príležitostí v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike. Reagujú tým na rastúcu nezamestnanosť mladých v dôsledku pandémie COVID-19. Nestlé a ďalších 300 spolupracujúcich firiem aj zo Slovenska a Česka ani v súčasnom turbulentnom období neustávajú v úsilí poskytovať prvé zamestnanie, učňovskú prípravu a stáže. Zároveň chcú vybaviť mladú generáciu adekvátnymi digitálnymi a environmentálnymi zručnosťami na zlepšenie života celej spoločnosti.

Pandémia COVID-19 má obrovský vplyv na spoločnosť, najmä na mladých ľudí. Nezamestnanosť mladých opäť rastie a v Európe sú bez práce už viac ako 3 milióny z nich . V regióne Blízkeho východu a severnej Afriky je nezamestnaný takmer jeden z troch mladých ľudí. Viac ako inokedy je preto potrebné vyvinúť úsilie na podporu mládeže a zabránenie efektu tzv. izolovanej generácie.

"Investície do mládeže sú najdôležitejšie spoločenskou investíciou. S našimi partnermi z Aliancie pre mladých sme od začiatku iniciatívy v roku 2014 ponúkli študentom a absolventom už viac ako 450 000 pracovných miest a pracovných tréningov. Som hrdý na to, že v tejto ceste pokračujeme všetci spoločne," hovorí Marco Settembri, generálny riaditeľ Nestlé pre Európu, Blízky východ a severnú Afriku.

Nestlé podporuje mladých ľudí v ich profesionálnom živote prostredníctvom programu Nestlé needs YOUth.

Aktivity pre mladých v Nestlé Česko a Slovensko

Na Slovensku a v Česku prešlo programom Nestlé needs Youth v uplynulých štyroch rokoch necelých 2 000 mladých ľudí. Z nich 40 % bolo prijatých na trvalý pracovný pomer, 29 % prešlo odbornými stážami alebo učňovskými programami a 31 % absolvovalo v Nestlé kariérne poradenstvo alebo iné odborné tréningy a vzdelávanie.

V období 2021 až 2025 plánujeme v aktivitách na podporu zamestnávania mladých na Slovensku a v Česku pokračovať, aby sme pomohli zlepšiť ich pripravenosť na požiadavky trhu práce a teda ich zamestnateľnosť. Hodláme zamestnať ďalších 400 mladých ľudí do 30 rokov a spolupracovať s 500 stážistami a učňami. Tí v rámci inovovaného programu Nestlé needs YOUth Academy dostanú šancu spoznať fungovanie celej spoločnosti a absolvovať ucelený cyklus školení. Okrem toho budeme naďalej prezenčne alebo digitálne spolupracovať s vysokými školami na Slovensku i v Česku, aby sme mohli sprostredkovať skúsenosti našich najlepších expertov študentom, a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce.

 

V širšom kontexte Nestlé v programe Nestlé needs Youth zrealizuje nasledovné aktivity:

  • - Poskytne 20 000 príležitostí prvého zamestnania a 20 000 učňovských a odborných stáží v Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike do roku 2025.. Od spustenia Nestlé needs Youth v roku 2013 spoločnosť poskytla už viac ako 26 000 stáží. Počas karantény napríklad poskytovalo Nestlé pre svojich učňov digitálne školenia, ktoré im umožnili absolvovať predpísanú výučbu.
    Zdroj: Eurostat, News release, Euro indicators, 1. októbra 2020
  • Digitálne zručnosti. Nestlé spustilo novú Youth eBusiness Academy. Učni a stážisti zapísaní do programu získajú pokročilé digitálne zručnosti (vyhľadávanie, spracovanie dát, elektronický obchod) a po dokončení dostanú oficiálny certifikát. Osobitná pozornosť je venovaná digitálnym zručnostiam v továrňach. Od roku 2019 Nestlé spolupracuje so spoločnosťou Microsoft, aby umožnilo učňom v továrňach získať certifikáciu digitálnych zručností.
  • Podpora poľnohospodárskeho podnikania. Nestlé spolupracuje s mladými poľnohospodármi pri zavádzaní udržateľných poľnohospodárskych postupov. Týmto spôsobom chce pomôcť zrýchliť prechod k uhlíkovo neutrálnemu potravinovému dodávateľskému reťazcu a dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050. Vo Veľkej Británii Nestlé už spolupracuje s chovateľmi mlieka a mliečnych výrobkov na zlepšení udržateľnosti ich fariem a rozvoj udržateľnejšieho a účinnejšieho dodávateľského reťazca.
  • Online aktivity "pripravenosti na prácu". Nestlé bude aj naďalej organizovať a zúčastňovať sa digitálnych a prezenčných kariérnych veľtrhov a workshopov na podporu mladých uchádzačov o zamestnanie.
  • Podpora podnikania. Pod vedením EY sa Nestlé a Aliancia pre mladých spojili s Junior Achievement Europe – najväčším európskym poskytovateľom podnikateľského vzdelávania, aby pomohli mladým Európanom získať podnikateľské zručnosti. Prostredníctvom tohto partnerstva už viac ako 550 študentov získalo za posledné tri roky medzinárodnú kvalifikáciu Entrepreneurial Skills Pass.

 

O Aliancii pre mladých

Aliancia pre mladých, založená spoločnosťou Nestlé v roku 2014, sa zaviazala pomôcť mladým ľuďom nájsť svoje miesto na trhu práce. Poskytuje mladým ľuďom zmysluplné pracovné príležitosti a skúsenosti prostredníctvom stáží a učňovského vzdelávania. Spoločnosti združené v Aliancii zároveň pomáhajú mladým ľuďom pripraviť sa na prácu tým, že im ponúkajú praktické rady, CV kliniky alebo prípravu na pohovor. Partneri Aliancie pre mladých sú aktívnymi členmi Európskej aliancie pre učňovskú prípravu Európskej komisie.

Na Slovensku a v Česku má Aliancia pre mladých 83 členov z rôznych odvetví. Medzi celoeurópskych partnerov patria poskytovateľ personálnych riešení Adecco Group, poisťovňa AXA, profesionálna organizácia služieb EY, spoločnosť Facebook, technologická spoločnosť Microsoft, výrobca potravín a nápojov Nestlé, spotrebiteľská skupina Nielsen, komunikačné firma Publicis Groupe alebo medzinárodná právnická firma White & Case a ďalšie. K dnešnému dňu sa k Aliancii pre mladých pripojilo viac ako 300 spoločností z celej Európy.


Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér korporátnej komunikácie,
+421 907 706 112, [email protected]


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí ako aj pre ich domácich miláčikov. Ide o viac ako 2 000 značiek, od globálnych ikon, akými sú Nescafé alebo Nespresso, až po miestne značky. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. V Česku Nestlé vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Na Slovensku vyrába v závode Carpathia Prievidza široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. Viac na www.nestle.sk

Späť na začiatok