Sort by
Sort by

Nestlé zdvojnásobí úsilie v boji proti klimatickej zmene. Zameria sa na regeneratívne poľnohospodárstvo a elektrinu z obnoviteľných zdrojov

Nestlé zdvojnásobí úsilie v boji proti klimatickej zmene
Späť na Tlačové Správy
Bratislava

Nestlé ako jedna z prvých spoločností spomedzi signatárov záväzku „Business Ambition for 1,5 °C“ predstavilo svoj podrobný, časovo vymedzený plán na zníženie emisií CO2. Spoločnosť prijme opatrenia na zníženie svojich emisií na polovicu do roku 2030 a na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050. Zameria sa na podporu poľnohospodárov a dodávateľov pri rozvoji tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva, výsadbu stoviek miliónov stromov v priebehu nasledujúcich 10 rokov a dokončenie úplného prechodu spoločnosti na elektrinu z obnoviteľných zdrojov do roku 2025. Zároveň bude neustále zvyšovať počet uhlíkovo neutrálnych značiek.

„Prijatie ráznych opatrení na riešenie zmeny podnebia má pre nás strategických význam. Pomôže nám zabezpečiť dlhodobý úspešný rozvoj spoločnosti a prispeje k udržateľnej budúcnosti pre ďalšie generácie,“ hovorí Paul Bulcke, predseda predstavenstva Nestlé.

Pri zostavovaní plánu Nestlé komplexne preskúmalo uhlíkovú stopu svojich obchodných a výrobných aktivít. Jedným zo zistení bolo, že Nestlé v roku 2018 svojou činnosťou prispelo k vzniku 92 miliónov ton emisií skleníkových plynov. Táto hodnota bude slúžiť ako východisko pri vyhodnocovaní úspešnosti realizovaných aktivít.

„Riešenie klimatických zmien neznesie odklad a ani my si nemôžeme dovoliť čakať. Ak chceme byť v podnikaní dlhodobo úspešní, musíme konať,“ uviedol Mark Schneider, generálny riaditeľ spoločnosti Nestlé. . „Pôsobíme takmer vo všetkých krajinách sveta a máme dosah a možnosti, aby naše aktivity prispeli k reálnej zmene. Budeme spolupracovať s poľnohospodármi, obchodnými partnermi, vládami, mimovládnymi organizáciami a našimi zákazníkmi s cieľom znižovať našu ekologickú stopu.“

Na dosiahnutie nulových čistých emisií bude Nestlé realizovať aktivity v troch oblastiach:

  1. Spoločnosť už dnes spolupracuje s viac ako 500 000 poľnohospodármi a 150 000 dodávateľmi na zavádzaní postupov tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva. Takéto postupy zlepšujú zdravie pôdy a udržiavajú a obnovujú rozmanité ekosystémy. Nestlé motivuje poľnohospodárov tým, že za dodané komodity vypláca bonusy, nakupuje väčšie množstvá a spolufinancuje potrebné kapitálové výdavky. Nestlé očakáva, že do roku 2030 bude z regeneratívneho pestovania získavať 14 miliónov ton svojich surovín.

    Nestlé ďalej rozšíri svoj program zalesňovania a v nasledujúcich 10 rokoch každý rok vysadí 20 miliónov stromov v oblastiach, odkiaľ získava suroviny. Viac stromov znamená viac tieňa pre plodiny, viac pohltených emisií CO2, vyššie výnosy, lepšiu biodiverzitu a zdravie pôdy. Do roku 2022 bude všetkých 8 kľúčových komodít, ako napríklad palmový olej a sója, získavané výlučne z neodlesnených území. Vďaka takýmto aktivitám Nestlé buduje dlhodobé partnerstvá a poskytuje komunitám farmárov väčšiu istotu a vyššie príjmy.

  2. Vo výrobe a obchodných činnostiach Nestlé v priebehu nasledujúcich piatich rokov dokončí prechod svojich 800 prevádzok v 187 krajinách na elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť nahradí svoj globálny vozový park riešeniami s nižšími emisiami a obmedzí a nahradí služobné cesty do roku 2022. Vo svojich priestoroch tiež zavádza opatrenia na ochranu a regeneráciu vody a proti plytvaniu potravinami.

  3. V rámci svojho produktového portfólia Nestlé neustále rozširuje ponuku rastlinných potravín a nápojov a mení zloženie výrobkov tak, aby boli ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Zvyšuje počet uhlíkovo neutrálnych značiek, aby dala spotrebiteľom príležitosť prispieť k boju proti klimatickej zmene. Značky rastlinných výrobkov Garden Gourmet a Garden of Life dosiahnu uhlíkovú neutralitu do roku 2022. Značka Sweet Earth a ďalšie do roku 2025. Pridajú sa tak k značkám Nespresso, S. Pellegrino, Perrier a Acqua Panna, ktoré budú uhlíkovo neutrálne do roku 2022, zatiaľ čo ostatné značky Nestlé Waters budú nasledovať do roku 2025.

Magdi Batato, výkonný viceprezident a výrobný riaditeľ Nestlé, uviedol: „Takmer dve tretiny našich emisií pochádzajú z poľnohospodárstva. Je teda zrejmé, že regeneratívne poľnohospodárstvo a zalesňovanie sú najdoležitejšími aktivitami na našej ceste k nulovým čistým emisiám. Zníženie emisií zlepší biodiverzitu. Budeme pokračovať v znižovaní emisií vo výrobe a v zdokonaľovaní nášho produktového portfólia. Máme jasný plán a sme odhodlaní ho naplniť.“

Nestlé nechalo svoje ciele v oblasti znižovania emisií CO2 schváliť iniciatíve Science Based Targets (SBTi). SBTi združuje neziskové organizácie a je považovaná za medzinárodný zlatý štandard pri posudzovaní záväzkov nulových čistých emisií. Nestlé bude o plnení svojho plánu každoročne transparentne informovať.


Kontakt pre médiá:
Robert Kičina, manažér pre korporátnu komunikáciu,
+421 907 706 112, [email protected]


Nestlé je najväčším výrobcom potravín a nápojov na svete. Podniká v 189 krajinách sveta, zamestnáva 328 000 zamestnancov. Poslaním Nestlé je zvyšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti. Nestlé ponúka široké portfólio výrobkov a služieb pre ľudí a ich domácich miláčikov. Jedná sa o viac než 2 000 značiek, od globálnych ikon ako je Nescafé alebo Nespresso až k miestnym značkám. Základom podnikania Nestlé je stratégia rozvoja výživy, zdravia a vyváženého životného štýlu. Spoločnosť bola založená pred viac ako 150 rokmi vo švajčiarskom Vevey, kde dodnes sídli. Na Slovensku Nestlé v závode Carpathia Prievidza vyrába široký sortiment kulinárskych výrobkov pod značkami Maggi a Carpathia. V Česku vyrába vo svojich závodoch ZORA Olomouc a SFINX Holešov cukrovinky pod značkami Orion, Kofila, Margot, BonPari, JOJO atď. a v závode TIVALL Krupka chladené a mrazené vegetariánske pokrmy pod značkou Garden Gourmet. Viac na www.nestle.sk

Späť na začiatok